fbpx

Bank Millennium pozywa i przegrywa

Bank Millennium pozywa i przegrywa!

Kolejna wygrana przeciwko Bankowi Millennium SA!

Odnieśliśmy w zeszłym miesiącu wiele zwycięstw w sporach frankowych. Jest ich tyle, że nie zawsze znajdujemy czas na napisanie informacji w dniu wydania wyroku.

Tym razem reprezentowaliśmy Kredytobiorcę w sporze z Bankiem Millennium, w zakresie powództwa wytoczonego przez Bank. Wobec zaprzestania spłat, Bank Millennium wypowiedział umowę kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej zawartej w 2008 r. i wniósł pozew do Sądu Okręgowego w Elblągu.

Pozew trafił do Sądu Okręgowego w Elblągu na przełomie sierpnia i września 2019 r.

O co wnosił Bank Millennium?

 

Bank Millennium w swoim powództwie wnosił o zasądzenie ponad 260 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Bank Millennium w swoim stanowisku procesowym do samego końca stał na stanowisku, iż przedmiotowa umowa jest całkowicie ważna. W sprawie odbyło się wiele rozpraw, Pozwana uczestniczyła w 3 rozprawach, przeprowadzone zostały dowody z przesłuchania 6 świadków.  Kredyt został zawarty na 540 miesięcy (45 lat)

Wyrok przeciwko Bankowi Millennium

 

Rozważania Sądu Okręgowego w Elblągu należy uznać za wartościowe. Sąd Okręgowy w swoim wywodzie wskazał iż: „W konsekwencji przyjęty w przedmiotowej sprawie sposób indeksacji podlega zakwestionowaniu nie ze względu na jego niedopuszczalność (sprzeczność z art. 69 pr. bank.), lecz ze względu na jego treść (kształt), która doprowadziła do sprzeczności konstrukcji umownej z naturą (właściwością) zobowiązania mającego wynikać z zawarcia przez strony umowy kredytu. Należy jeszcze raz podkreślić, że w umowie zabrakło jakichkolwiek postanowień, które w przypadku znacznego wzrostu kursu CHF rozkładałyby ciężar tego wzrostu w sposób uczciwy, czyli w większym zakresie na bank jako profesjonalistę. Kwestie abuzywności postanowień umownych jest ściśle związana nie tylko ze ustalaniem przez bank kursów CHF stosowanych do przeliczeń stron, ale także z samym mechanizmem indeksacji według tych kursów z uwagi na brak równorzędności stron i rażące pokrzywdzenie konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Z tego powodu Sąd, uznając, że umowa jest nieważna w całości, orzekł jak w pkt. I wyroku.”

Sąd Okręgowy w Elblągu w wyroku w pkt. I oddalił powództwo, natomiast w pkt. II zasądził od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Sprawę przeciwko Bankowi Millennium prowadził r.pr. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

 

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Elblągu

I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 19 listopada 2021 r.

Sygnatura akt: I C 273/19

SSO Tomasz Weiert

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi wyrokami:

Getin prawomocnie pokonany!

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

Bank BPH pokonany prawomocnie

 

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top