fbpx
kredyty frankowe

Co zrobić aby bank cofnął pozew?

kredyty frankowePytanie co zrobić aby bank cofnął pozew złożony przeciwko swoim niepłacącemu  kredytobiorcy,   jest jak najbardziej zasadne w kontekście coraz częstszych działań tego typu podejmowanych przez banki. Faktycznie sytuacje kiedy bank cofa pozew  mają nierzadko miejsce i spotkaliśmy się z nimi też  parokrotnie w praktyce Kancelarii

Nie chodzi przy tym o jakiś  jeden bank,  ale działania te dotyczą różnych banków.  Dla jasności należy dodać, iż chodzi o cofniecie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia. Powód może uczynić to bez zgody Pozwanego do czasu pierwszej rozprawy a później również ale już za jego zgodą.  Jaki skutek rodzi takie cofniecie? Postępowanie zostaje umorzone i sprawę traktuję się jako nie byłą a ponieważ Powód nie zrzekł się roszczenia może za jakiś czas ponownie złożyć pozew.

 

Takie cofnięcie pozwu wprawdzie nie rozwiązuje definitywnie sprawy jednak można je określić jako formalne zwycięstwo.  Ten stan rzeczy rodzi spore korzyści dla niepłacącego kredytobiorcy.  Po pierwsze zyskuje on czas, po drugie upływ czasu może doprowadzić w konsekwencji do przedawnienia roszczenia, po trzecie  bank najprawdopodobniej nie pozwie powtórnie sam tego kredytobiorcy a wierzytelność sprzeda do funduszu sekuratyzacyjnego.  Można się zapytać jaka z tego korzyść. Fundusz pozwie być może kredytobiorcę ale uczyni to prawdopodobnie w sposób znacznie mniej profesjonalny niż bank, biorąc pod uwagę nieporównywalną z bankiem skalę działania i zasoby.  Będzie to więc z pewnością łatwiejszy przeciwnik procesowy w przyszłym ewentualnym sporze.

Co więc zrobić aby bank cofnął pozew przeciwko nam? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Cofnięcia pozwu mają jednak  miejsce zawsze przy następującym scenariuszu: Bank pozywa Kredytobiorcę,  sąd wydaje nakaz lub przesyła odpis pozwu wyznaczając termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Pozew jest cofany jeśli Powód wynajmie profesjonalną kancelarię i ta złoży zarzuty/sprzeciw/odpowiedź na pozew (zależnie od rodzaju postępowania) kwestionując e istotę kredytu frankowego – abuzywność postanowień umownych.

Można się domyślać, iż kalkulacja korporacji polega na tym, iż jeśli nie uda się łatwo i szybko uzyskać prawomocnego nakazu/wyroku  to lepiej cofnąć pozew i sprzedać roszczenie do funduszu sekularyzacyjnego. Wówczas fundusz będzie „miał kłopot” z dłużnikiem, który się nie poddaje i to on a nie bank będzie go musiał ostatecznie  pozwać do sądu ponosząc koszty procesu i ryzyko (dość znaczne) przegranej.

Konkluzją z powyższych wywodów jest stwierdzenie, że zawsze warto się bronić przed próbami sądowej windykacji należności z kredytów frankowych. Jeśli ta obrona będzie profesjonalna można liczyć na szybki efekt w postaci cofnięcia pozwu przez bank a w konsekwencji również na łatwiejszą merytoryczną wygraną.

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top