fbpx

Deutsche Bank pokonany we Wrocławiu!

Zwycięstwo w sprawie przeciwko Deutsche Bank SA!

 

Sprawa procedowana była przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, od września 2019 roku. Spór toczył się o duże kwoty – WPS wynosi ponad 1,3 mln złotych. Nasza kancelaria frankowa, po ponad dwóch latach procesu i tylko  jednej rozprawie  sądowej, uzyskała orzeczenie, w którym Sąd całkowicie zgodził się z naszymi roszczeniami wobec banku Deutsche Bank  S.A. (umowa z DB z 2006 roku). Dokładniej – ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie obcej oraz zasądził zwrot wszystkich  świadczeń dokonanych przez Powoda.

Jednocześnie Sąd orzekł o zwrocie Powodowi tytułem zwrotu kosztów procesu. Jeden temat w zakresie kredyty frankowe Wrocław został już zakończony sukcesem!

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Na czym polega abuzywność umowy banków  (w tym umowy DB SA) ?

Jest to bardzo ważne pytanie dla Konsumentów, którzy zmagają się z płaceniem kredytów w obcych walutach lub też planują w przyszłości zdecydować się na taką formę kredytu. Sąd w przedmiotowym orzeczeniu bardzo dobrze opisał ten proces, we fragmencie uzasadnienia wyroku zamieszczonym poniżej:

„Ani w umowie ani w Regulaminie nie zostały umieszczone żadne zapisy wyjaśniające sposoby ustalenie wskazanej tabeli, a także parametry albo wskaźniki, które bank mógłby brać pod uwagę ustalając tabele kursów. Bank jednostronnie a przy tym wiążąco dla Powoda mógł określić poziom swojego zysku…”

Klauzule waloryzacyjne kształtowały prawa i obowiązki  konsumentów, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały ich interesy przez to, że bank redagując postanowienia Umowy, przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania faktycznej wysokości rat kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, poprzez wyznaczanie kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego. Wobec powyższego, 

 

Umowy kredytów walutowych naruszają dobre obyczaje

Jedną z kluczowych kwestii w kontekście ustalania nieważności umowy kredytu, jest udowodnienie, że klauzule umowne noszą znamiona abuzywności. Na tym polega pomoc frankowiczom. Znaczy to w praktyce tyle, że klauzule te nie są uzgadniane z Klientem i niejako odgórnie kształtują jego sytuację prawną. Jest to praktyka, stawiająca Konsumentów w dużo słabszej pozycji względem dużych przedsiębiorstw, takich jak banki. Niemal nieodłączna część umów kredytowych.  Nasuwa się teraz pytanie,

Co dalej po wyroku Sądu pierwszej instancji?

Po uzyskaniu korzystnego dla nas orzeczenia Sądu Okręgowego, niestety można spodziewać się apelacji Banku do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. drugiej instancji. Jednak przy tak solidnych podstawach wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, jesteśmy dobrej myśli, tym bardziej iż Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prezentuje obecnie korzystną dla konsumentów linię orzeczniczą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi wyrokami:

Getin prawomocnie pokonany!

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

Bank BPH pokonany prawomocnie

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki 

 

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

Sygnatura akt I C 1248/20

Wyrok z dnia 28 czerwca 2022 r.

Sędzia: SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska

 

 

 

 

 

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top