fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Ekstralokum – umowa Kredyt Bank SA nieważna!

Ekstralokum

Ekstralokum, taką nazwę produktową nosiła umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej (wedle nomenklatury banku „denominowana”)

Dzisiejszym wpisem chcielibyśmy przedstawić kolejny sukces Kancelarii w sporach „frankowych”. Tym razem wygraliśmy przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, a naszym przeciwnikiem był Santander Bank Polska SA (następca prawny Kredyt Bank SA).

Przedmiotem sprawy była umowa kredytu EKSTRALOKUM z października 2005 r. Pozew w przedmiotowej sprawie został złożony we wrześniu 2019 r. Co ważne, odbyła się tylko jedna rozprawa, na której przesłuchani zostali Powodowie. Reszta czynności, w tym przesłuchania świadków odbyły się na piśmie.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 25 czerwca 2021 r., zasądziła od pozwanego na rzecz powodów 48.746,26 zł (czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć 26/100 złotych) i 17.263,96 CHF (siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 96/100 franków szwajcarskich) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 22 listopada 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądził  od pozwanego na rzecz powodów 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Przedmiotowa umowa została uznana za nieważną w całości. Więcej szczegółów podamy po uzyskania pisemnego uzasadnienia w sprawie.

Jakie klauzule o charakterze niedozwolonym znalazły się w umowie Ekstralokum z października 2005 r.?

Ekstralokum klauzula wypłaty

 

§ 2 umowy o treści: „(…) Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu”

§ 4 ust. 1a umowy o treści: „Każda transza kredytu wykorzystywana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania danej transzy

Ekstralokum klauzula spłaty

 

§ 9 ust. 2 umowy o treści: „Po okresie wykorzystania / karencji w spłacie kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w 280 ratach miesięcznych w dniu 30 każdego miesiąca począwszy od 30/07/2006. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty”

§ 9 ust. 8 umowy o treści: „Wysokość należnych odsetek określona jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi przykładowymi prawomocnymi wyrokami uzyskanymi w sprawach „frankowych”

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna nieważność umowy ING!

Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa „Własny Kąt” nieważna!

Getin prawomocnie pokonany!

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

 

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!


   

  Metryka sprawy

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  Wydział XVIII Cywilny

  Wyrok z dnia 25 czerwca 2021 r.

  SSO Magdalena Ławrynowicz

  Sygnatura akt: XVIII C 1753/19

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top