fbpx

Fortis Bank SA pokonany w 13 miesięcy!

Zwycięstwo w sprawie przeciwko Fortis Bank (BNP Paribas SA)!

Obecnie nie chwale się już wyrokami I instancji  ale dla umowy Fortis banku robię wyjątek! Sprawa procedowana była przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, zeszłego roku.  Cały proces przed sadem pierwszej instancji zajął tylko 13 miesięcy!  Sad przychylił się do naszych wniosków  i  ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie obcej oraz zasądził zwrot wszystkich  świadczeń dokonanych przez Powoda.

Wszystkie roszczenia uwzględnione!

Sentencja wyroku jest wzorcowa, dlatego warto ja zacytować, i tak Sąd:

  1. ustala, że stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny nr ——/OF/HIP/2007/P1 zawartej 13 lipca 2007r. między Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie a powodem wobec jej nieważności – nie istnieje;
  2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 47.084,44zł (czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 44/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 22 marca 2021r. do dnia zapłaty;
  3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817zł tytułem zwrotu kosztów procesu, i to wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 10.800zł od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Na czym polega abuzywność umowy banków  (w tym umowy Fortis) ?

Klauzule waloryzacyjne kształtowały prawa i obowiązki  konsumentów, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały ich interesy przez to, że bank redagując postanowienia Umowy, przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania faktycznej wysokości rat kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, poprzez wyznaczanie kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego. 

Co po wyroku Sądu pierwszej instancji?

Po uzyskaniu korzystnego  orzeczenia  niestety można spodziewać się apelacji Banku do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.  Jednak przy tak solidnych podstawach wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu , jesteśmy dobrej myśli, tym bardziej iż Sąd Apelacyjny Poznaniu prezentuje obecnie korzystną dla konsumentów linię orzeczniczą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi wyrokami:

Getin prawomocnie pokonany!

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

Bank BPH pokonany prawomocnie

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki 

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Poznaniu

XVIII Wydział Cywilny

Sygnatura akt XVIII C 1811/21

Wyrok z dnia 13 grudnia 2022 r.

Sędzia: SSO Anna Mikołajczak

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top