fbpx

Getin Noble Bank SA po raz kolejny pokonany!

Getin Noble Bank SA pokonany!

Praktycznie w każdym tygodniu uzyskujemy kolejne ważne i korzystne dla Naszych Klientów wyroki.

Dzisiejszym wpisem chcielibyśmy poinformować o kolejnym naszym zwycięstwie z Getin Noble Bank SA przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Sprawa dotyczyła kredytu oferowanego ówcześnie przez Noble Bank SA Oddział Specjalistyczny Metrobank SA.

Pozew został złożony w 2017 r., w trakcie trwania procesu Kredytobiorcy dokonali całkowitej spłaty kredytu. W związku z tym faktem została dokonana modyfikacja powództwa, skutkująca zamianą kolejności roszczeń. Składając pozew w 2017 r., w pierwszej kolejności dochodziliśmy „odfrankowienia” umowy, a roszczeniem ewentualnym  zapłaty wszystkich środków z tytułu nieważności umowy. Po modyfikacji powództwa dochodziliśmy w pierwszej kolejności zapłaty kwoty ponad wypłacony kredytobiorcom kapitał, a ewentualnie nadpłaty z tytułu odfrankowienia za cały okres trwania kredytu.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Wygrana z Getin Noble Bank SA

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 lutego 2022 r., podzielił nasze argumenty co do nieważności przedmiotowej umowy i zasądził na rzecz Powodów żądane kwoty, 171. 973,88   (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy i 88/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 109.837,41 (sto dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 41/100 ) złotych od  dnia 16 października 2017 r. do dnia zapłaty oraz od  kwoty 62.136,47 (sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści sześć i 47/100) złotych od  dnia  3 grudnia 2021 r.  do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6.400 (sześć tysięcy czterysta) złotych z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Zarzut zatrzymania zgłoszony przez Getin Noble Bank SA – nieuwzględniony!

 

Bank w trakcie procesu zgłosił zarzut zatrzymania. Nie został on uwzględniony. Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że w tej konkretnej sprawie, skoro powodowie swoim żądaniem dochodzą jedynie kwoty ponad wypłacony kapitał to taki zarzut nie może zostać uwzględniony.  Sąd wskazał również na istniejące rozbieżności w orzecznictwie co da samego zarzutu zatrzymania.

Inna wygrana naszej Kancelarii z Getin-em!

Wygrana z Getinem! Zasądzono 543 tysiące!

Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank SA!

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi (przykładowymi) prawomocnymi wyrokami.

 

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna nieważność umowy ING!

Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa “Własny Kąt” nieważna!

Umowa GE Money na blisko 1 milion złotych prawomocnie unieważniona! 

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


 

Metryka sprawy : Sąd Okręgowy w Warszawie

XXV Wydział Cywilny

Sygnatura akt: XXV C 1452/17

Wyrok z dnia 07 lutego 2022 r.

Sędzia: SSO Krystyna Stawecka

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top