fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Getin przegrywa! Umowa Getin Noble Bank nieważna!

Getin przegrywa!

 

Kolejny sukces kancelarii w sporze z Getin! Wygraliśmy z Getin Noble Bank SA w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Kilka słów o samej sprawie.

Tym razem to nie Kredytobiorcy pozwali Getin, a Getin w związku z zaprzestaniem spłat pozwał naszych Klientów. Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Getin oczywiście uważał, że z ich umową kredytu indeksowanego do kursu waluty jest wszystko w porządku, że jest ona całkowicie uczciwa.

Wstępując do sprawy wnieśliśmy stosowną odpowiedź na pozew, w której wnosiliśmy o oddalenie powództwa wytoczonego przez Getin w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu. Powołaliśmy szeroką argumentację dotycząca między innymi istnienia w umowie kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej klauzul o charakterze niedozwolonym (abuzywnym), nadużyciu przez Bank przewagi informacyjnej podczas zawierania przedmiotowej umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty, sprzeczności umowy kredytu z prawem bankowym oraz sprzeczności przedmiotowej umowy z naturą stosunku obligacyjnego.

Sprawa została wniesiona do Sądu przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie we wrześniu 2019 r. Niestety pierwszy termin rozprawy wyznaczony na maj 2020 r., ze względu na sytuację pandemiczną został zniesiony. Kolejne terminy również.

Nadszedł w końcu dzień pierwszej rozprawy. Dnia 10 czerwca 2021 r. odbyła się pierwsza, a zarazem ostatnia rozprawa przeciwko naszym Klientom z powództwa Getinu-u.

Getin, a taktyka procesowa

 

Jako ciekawostkę warto w tym miejscu przytoczyć pewien fakt związany z wytaczaniem spraw przez Getin Noble Bank SA. Getin pozywa Kredytobiorców bez pomocy pełnomocnika profesjonalnego w postaci radcy prawnego lub adwokata. Jeszcze parę miesięcy temu całe sprawy wytaczane przez Getin Noble Bank SA toczyły się bez udziału profesjonalnego pełnomocnika Banku. W ostatnich miesiącach ten trend uległ zmianie. Na rozprawie pojawiają się pełnomocnicy Banku i przystępują do sprawy. Tak było również w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

Sąd Okręgowy w Szczecinie podczas rozprawy przesłuchał Kredytobiorców na okoliczności związane z zawarciem umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej oferowanej przez ówczesny „DOM BANK”.

Sąd po przesłuchaniu Kredytobiorców i oddaleniu wniosku zgłoszonego przez Bank o przeprowadzenie dowodu z opinii Biegłego zamknął rozprawę. Zarządzono 10 minut przerwy. Po przerwie został ogłoszony wyrok.

Wyrok w sprawie Getin-u!

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał umowę Getin Noble Bank SA za nieważną! Konsekwencją tego było oddalenie całego powództwa wniesionego przez Getin!

Sąd w długim ustnym uzasadnieniu zgodził się z naszą argumentacją dotyczącą nieważności umowy, między innymi ze względu na istnienie w jej treści klauzul o charakterze niedozwolonym.

Kończąc ten wpis należy wspomnieć o kilku zasadach. Najważniejszym obowiązkiem Kredytobiorców w przypadku zaprzestania spłat jest pilnowanie przychodzącej korespondencji. Pamiętajmy, że na wniesienie zarzutów/sprzeciwu/odpowiedzi na pozew będziemy mieli tylko 14 dni od momentu odebrania nakazu zapłaty/pozwu z Sądu. Szanse na wygrane z Getin Noble Bank SA są spore, ale trzeba być aktywnym i w terminie wnieść odpowiednie pismo.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 10 czerwca 2021 r. w punkcie pierwszym oddalił powództwo wniesione przez Bank w całości, a w punkcie drugim wyroku zasądził od Getin Noble Bank SA na rzecz naszych Klientów 10.817 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych i 00/100 PLN) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawdź nasze inne wygrane z powództw Banku!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Mecenas Jacek Zandecki w mediach

Metryka sprawy

Sąd Okręgowy w Szczecinie

I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r.

Sygnatura akt: I C 1105/19

SSO Małgorzata Czerwińska


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top