fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Kolejna nieważność! Dawna umowa GE MONEY nieważna, wygrana z BPH SA!

Szanowni Państwo,

Czyniąc zadość kronikarskim obowiązkom, chcemy poinformować o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu zapadłym tym razem przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. W tym wpisie opiszemy w skrócie dosyć długie postępowanie przeciwko bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku. Sam pozew został złożony w sierpniu 2017 roku, w pierwszej kolejności dochodziliśmy „odfrankowienia” przedmiotowej umowy, ewentualnie ustalenia nieważności.

Jak widać sprawa przed sądem pierwszej instancji toczyła się przez 3.5 roku. W sprawie odbyło się 6 rozpraw przed Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz kilka przed sądami rejonowymi w ramach pomocy prawnej. Pozwany w końcówce procesu wnosił o zawieszenie sprawy do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych zadanych do TSUE w sprawie umowy oferowanej właśnie przez Ge Money Bank SA. Sąd odrzucił owy wniosek i zakończył postępowanie.

Umowa, którą kwestionowaliśmy to umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej oferowana przez GE Money Bank SA, formatka z lipca 2007 roku. Umowa opiewała na bardzo wysoką kwotę kredytu. W toku procesu przeprowadzana była opinia sporządzona przez Biegłego, później kolejne opinie uzupełniające, zwieńczone przesłuchaniem Biegłego na rozprawie.

Przechodząc do samego wyroku, dnia 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ustalił (w sentencji wyroku), że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. W kolejnym punkcie wyroku Sąd zasądził od Banku BPH SA na rzecz Powodów – kwotę 177.898,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 21 października 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 74.673,19 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej
kwoty od dnia 21 października 2017 r. do dnia zapłaty. Sąd zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu zapewne w wyniku oddalenie roszczenia o „odfrankowienie” umowy.

Nasze inne wygrane z BPH:

Odfrankowienie umowy GE MONEY BANK

Umowa BPH nieważna!

Powództwo wniesione przez BPH oddalone!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Jesteś ciekawy, czy Twoja umowa także może zostać uznana za nieważną? Skontaktuj się z nami!


  Metryka sprawy:

  Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

  Wyrok z dnia 31 marca 2021 r.

  Sygnatura akt:  I C 847/17

  Sędzia: SSO Magdalena Lemańczyk-Lis

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top