Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Kolejna nieważność! Dawna umowe GE MONEY nieważna, wygrana z BPH SA!

Szanowni Państwo,

Czyniąc zadość kronikarskim obowiązkom, chcemy poinformować o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu zapadłym tym razem przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. W tym wpisie opiszemy w skrócie dosyć długie postępowanie przeciwko bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku. Sam pozew został złożony w sierpniu 2017 roku, w pierwszej kolejności dochodziliśmy “odfrankowienia” przedmiotowej umowy, ewentualnie ustalenia nieważności.

Jak widać sprawa przed sądem pierwszej instancji toczyła się przez 3.5 roku. W sprawie odbyło się 6 rozpraw przed Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz kilka przed sądami rejonowymi w ramach pomocy prawnej. Pozwany w końcówce procesu wnosił o zawieszenie sprawy do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych zadanych do TSUE w sprawie umowy oferowanej właśnie przez Ge Money Bank SA. Sąd odrzucił owy wniosek i zakończył postępowanie.

Umowa, którą kwestionowaliśmy to umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej oferowana przez GE Money Bank SA, formatka z lipca 2007 roku. Umowa opiewała na bardzo wysoką kwotę kredytu. W toku procesu przeprowadzana była opinia sporządzona przez Biegłego, później kolejne opinie uzupełniające, zwieńczone przesłuchaniem Biegłego na rozprawie.

Przechodząc do samego wyroku, dnia 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ustalił (w sentencji wyroku), że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. W kolejnym punkcie wyroku Sąd zasądził od Banku BPH SA na rzecz Powodów – kwotę 177.898,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 21 października 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 74.673,19 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej
kwoty od dnia 21 października 2017 r. do dnia zapłaty. Sąd zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu zapewne w wyniku oddalenie roszczenia o “odfrankowienie” umowy.

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 31 marca 2021 r.

Sygnatura akt:  I C 847/17

Sędzia: SSO Magdalena Lemańczyk-Lis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Przewiń do góry