fbpx

Kolejna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej! Umowa mBanku nieważna!

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło jest mi poinformować o kolejnym sukcesie mojej Kancelarii w sprawie „frankowej”! W dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2020 r., Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz naszej klientki ponad 88 tysięcy złotych od mBank-u z powodu uznania za nieważną umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do kursu waluty obcej. Cieszymy się z sukcesu osiągniętego w naszym rodzimym mieście! Umowa kredytowa została zawarta w 2007 roku  i spłacona przez Klientkę całkowicie już po roku.

Sąd w dzisiejszym ustnym uzasadnieniu podzielił wielotorową argumentację Kancelarii dotyczącą nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do kursu waluty obcej. W pozwie podnoszone były różne podstawy prawne dotyczące nieważności, między innymi: niedozwolony charakter klauzul umownych dotyczących wypłaty i spłaty kredytu odnoszących się tabel kursowych banku, przekroczenie granic swobody umów, naruszenie przez bank zasad lojalności kontraktowej, czy też np. jednostronne przerzucenie ryzyka kursowego na słabszą stronę kontraktu, czyli na konsumenta.

Sąd zasądził na rzecz Strony Powodowej całość dochodzonego pozwem roszczenia głównego wynikającego z nieważności przedmiotowej umowy.  Również na rzecz Strony Powodowej zostały zasądzone w całości koszty procesu wynoszące 6417 zł.

Oczywiście, gdy tylko będziemy dysponowali już pisemnym uzasadnieniem przedmiotowego orzeczenia to szerzej opiszemy wywód poczyniony przez Sąd.

Dzisiejszy wyrok jest potwierdzeniem tego, że należy dochodzić swoich racji przed Sądem również w przypadku umów spłaconych przed wielu laty, a fakt przedwczesnej spłaty nie pozbawia Konsumentów szans na unieważnienie takiej umowy.

Tymczasem w najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych korzystnych dla naszych Klientów orzeczeń.

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu apl. radc. Macieja Pewińskiego.

Sygnatura akt: XVIII C 403/19

Skład orzekający: SSO Iwona Godlewska

z wyrazami szacunku

Jacek Zandecki

 

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top