Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń

Kolejne pytania do TSUE – kwestia ryzyka kursowego

CategoriesKonsumenci, Kredyty frankowe, Orzeczenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej otrzymał kolejny wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 27 grudnia 2018 r. – Credit Logement SA/OE w sprawie C-829/18.

Pytania prejudycjalne zadane przez sąd francuski mogą mieć duże znaczenie dla polskich kredytobiorców “frankowych” walczących w sądach z bankami.

Poniżej wklejamy treść pytań zadanych przez sąd krajowy:

Pytania prejudycjalne

“Czy dyrektywę 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. i zasadę skuteczności prawa [Unii] należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one zastosowaniu przepisu prawa wewnętrznego zakazującego sędziemu dokonania oceny, czy warunek umowy zawartej z podmiotem gospodarczym ma nieuczciwy charakter, w sytuacji gdy zawodowy poręczyciel udzielający zabezpieczenia wykonania umowy poinformował dłużnika będącego konsumentem o tym, że zamierza dokonać płatności, a konsument nie poinformował tego poręczyciela o tym, jakie zarzuty należy podnieść?

Czy zawarta w treści umowy wzmianka o tym, że ryzyko kursowe spoczywa na kredytobiorcy, uzupełniona harmonogramem spłat, sprawia, że warunek umowy staje się „jasny i zrozumiały” w rozumieniu dyrektywy, mimo braku symulacji przedstawiających różne scenariusze kształtowania się kursu walutowego, w tym także te niekorzystne?

Czy ciężar udowodnienia faktu przekazania konsumentowi informacji niezbędnych do zapewnienia, aby dany warunek umowy był jasny i zrozumiały oraz ciężar udowodnienia faktu, że rzeczony warunek umowy jest jasny i zrozumiały spoczywa na podmiocie gospodarczym czy na konsumencie?

Czy w wypadku uznania przez sąd, że postanowienia od 1.2.1 do 1.2.9 i 2.8 umowy są nieuczciwe, ponieważ nie zostały one zredagowane w sposób wystarczająco jasny i zrozumiały, za niezawarte w umowie należy uznać wszystkie warunki finansowe, w tym klauzulę określającą oprocentowanie, względnie czy za niezawarte w tej umowie należy uznać jedynie postanowienia dotyczące zmienności stopy oprocentowania i klauzulę określającą walutę, pozostawiając jako obowiązującą stałą stopę oprocentowania i walutę EUR, czy wreszcie należy zastosować jeszcze inne rozwiązanie?

Czy w ramach analizy powyższego zagadnienia sąd powinien upewnić się, że orzeczona sankcja jest skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca?”

Będziemy z dużą uwagą śledzić postępy w tej sprawie!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kolejna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej!

Dnia 28 lutego 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w imieniu naszego Klienta uzyskaliśmy zasądzenie kwoty ponad 88 tysięcy złotych z tytułu nieważności "umowy frankowej" mBanku z 2007 roku!
Czytaj więcej
close-link
''
Udostępniamy BEZPŁATNY Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego
Skorzystaj
close-image

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close