fbpx
prawomocnawygranazmBank

mBank SA przegrywa prawomocnie!

mBank SA po raz kolejny pokonany prawomocnie!

 

Wygraliśmy z mBank SA! Tym razem Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 24 listopada 2021 r., sygnatura akt I ACa 102/21 uwzględnił naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym Sąd zastosował teorię salda. Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił w całości apelację wniesioną przez mBank SA.

O pierwszej instancji w tej sprawie pisaliśmy w tym poście: DWIE UMOWY MBANK SA NIEWAŻNE

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia  20.10.2020 r., sygnatura akt I C 1345/17, ustalił nieważność dwóch umów kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej zawartych z mBank S.A. Ustalenie nieważności obu umów kredytowych zostało zapisane w sentencji wyroku. Sąd zastosował w swoim wyroku tzw. “teorię salda” i nie zasądził na rzecz Kredytobiorców kwot dochodzonych powództwem o zapłatę.

Od powyższego wyroku wnieśliśmy apelację, skarżąc go w części. Zaskarżyliśmy punkt wyroku oddalający roszczenie w zakresie zapłaty oraz rozstrzygnięcie w zakresie kosztów procesu.

mBank SA prawomocnie pokonany

 

Sąd Apelacyjny w Łodzi, w osobie SSA Dorota Ochalska-Gola, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) zasądza od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 74.230,10 (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści i 10/100) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia zapłaty,

b) zasądza od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 194.695,45 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć i 45/100) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia zapłaty,

c) zasądza od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 14.484,04 (czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery i 04/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Ponadto Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił w całości apelację złożoną przez mBank SA oraz zasądził od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 9.100 (dziewięć tysięcy sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Podsumowując, całe postępowanie przeciwko mBank SA:

 • dwie umowy mBank SA z 2007 r. zostały uznane za nieważne w całości (ustalenie w sentencji)
 • na rzecz Kredytobiorców został zasądzony od mBank SA zwrot rat uiszczonych w okresie objętym żądaniem pozwu zgodnie z zasadą dwóch kondykcji
 • na rzecz Kredytobiorców zostało zasądzone od mBank SA ponad 23 tysiące złotych  tytułem zwrotu kosztów procesu
 • Sąd zasądził na rzecz Kredytobiorców od mBank SA odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia zapłaty dla kwoty 268.925,55 zł, kwota odsetek na dzień dzisiejszy stanowi ponad 65 tysięcy złotych!

Bank w trakcie postępowania apelacyjnego nie zgłosił ani zarzutu zatrzymania, ani potrącenia.

Cieszymy się z kolejnego prawomocnego zwycięstwa.

 

Sprawę prowadził r.pr. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi prawomocnymi wyrokami:

Getin prawomocnie pokonany!

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

Bank BPH pokonany prawomocnie

 

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


   

  Metryka sprawy : Sąd Apelacyjny w Łodzi

  I Wydział Cywilny

  Sygnatura akt I ACa 102/21

  Wyrok z dnia 24 listopada 2021 r.

  Sędzia: SSA Dorota Ochalska-Gola

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top