fbpx
newsy

Nowy projekt Prezydenta nie pomoże zbyt wielu Frankowiczom!

Dnia 2 sierpnia 2017 roku do Sejmu RP wpłynął projekt prezydencki dotyczący zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych oraz wprowadzenia nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody.

Nowy projekt wbrew oczekiwaniom większości „Frankowiczów” nie zmienia w sposób znaczący sytuacji prawnej osób posiadających kredyty w walucie CHF. W żaden sposób projekt nie rozwiązuje kwestii bezprawności działań banków przy zawieraniu umów kredytu indeksowanego lub denominowanego w walucie CHF. Nie jest to rozwiązanie systemowe, jedynie zostały sformułowane mechanizmy oraz instrumenty wspierające kredytobiorców , którzy mają problem z terminową spłatą rat kredytu.

Nowa regulacja kładzie szczególny nacisk na dobrowolną restrukturyzację zadłużenia. Następuje rozszerzenie zakresu ustawy, która jest poddawana nowelizacji. (ustawy „o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy”) W ramach nowelizacji dodatkowo oprócz wsparcia realizowanego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzona zostanie możliwość zaciągnięcia „specjalnej” pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie pokryła całego zobowiązania.

Należy pamiętać, że na dzień dzisiejszy opisywane powyżej regulacje są jedynie projektem ustawy. Jednakże, można powiedzieć niemal ze 100 % pewnością, że ten projekt ustawy nie przyniesie zasadniczej zmiany sytuacji osób posiadających kredyty w walucie obcej.

źródło:http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-658-2017/$file/8-020-658-2017.pdf

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top