fbpx
prawo nieruchomości

O co możemy pozywać bank?

O co możemy pozwać bank?

Jeśli jesteśmy posiadaczami kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do CHF to możemy wystąpić do sądu z pozwem w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Zasadniczo mamy dwie drogi. Na czym dokładnie może polegać nasze działanie?

1. Przewalutowanie kredytu po kursie pierwotnym (Odwalutowanie, Przeliczenie po kursie wzięcia, Odfrankowienie) wszystkie te pojęcia znaczą to samo. Działanie procesowe w tym kierunku polega na wyeliminowaniu z umowy kredytowej klauzul abuzywnych dotyczących przeliczenia złotówek na CHF i CHF na złotówki. Efektem „wykreślenia” z umowy tych zapisów jest sytuacja kiedy pozostaje nam kwota kredytu wyrażona w złotych. W konsekwencji to co płaciliśmy przez lata z uwzględnię przeliczenia na CHF okazuje się za dużą kwotą w stosunku do zobowiązania wyrażonego tylko w złotych. Powstaje nadpłata, którą bank powinien zwrócić. Spada także saldo kredytu bo nie jest już przeliczane na CHF. Zakładając, że umowa będzie dalej wykonywana to Kredytobiorca będzie nadal spłacał kredyt zgodnie z harmonogramem tyle że kwoty będą tylko złotowe. Oprocentowanie i marża pozostaną bez zmian czyli będziemy spłacać kredyt złotowy oprocentowany wg. LIBOR. To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla Kredytobiorcy, ale należy pamiętać , że zawsze sąd może uznać, „kasując klauzule indeksacyjne/denominacyjne” iż nie może być umowa złotowa rozliczana wg. Liboru i stwierdzi nieważność całej umowy kredytowej. Zyski z przewalutowania: zwrot nadpłaty, spadek salda kredytu, oprocentowanie LIBOR, kontynuacja kredytu.

2. Unieważnienie umowy kredytowej. Stwierdzenie nieważności powoduje, iż mamy taki skutek jakby umowa w ogóle nie została zawarta. Pozew o unieważnienie zawiera w sobie żądanie zapłaty od banku wszystkich kwot, jakie były przez Kredytobiorcę świadczone na rzecz banku w całym okresie. Będą to więc raty kapitałowe, odsetki, marże, opłaty i ubezpieczenia. Bank zwróci nam te kwoty oczywiście w kwotach netto – czyli faktycznie zapłaconych bez żadnych przeliczeń. Jeśli od jakiegoś czasu spłacamy bezpośrednio w CHF to wówczas zwrot w tym zakresie też nastąpi bezpośrednio w CHF. Wyrok dotyczący unieważnienia będzie określał tylko obowiązki banku wobec nas z tytułu unieważnienia umowy. My też będziemy mieć obowiązki wobec banku z tego tytułu. Ponieważ umowa kredytu jest umową wzajemną i my musimy się rozliczyć z bankiem z kwoty netto (faktycznie wypłaconej w złotych) wziętego kredytu. W praktyce będzie to kompensata (inaczej mówiąc rozliczenie „na krzyż”) czyli ten który ma mniejszą kwotę do zapłaty musi dopłacić temu co ma większą. Przy unieważnieniu będzie zawsze można dogadać się z bankiem (tym lub innym) i spłacić różnicę (jeśli będzie po naszej stronie) nowym kredytem już tylko w złotych. Analizując rzecz rachunkowo unieważnienie daje największą korzyść materialną dla kredytobiorcy, większą niż przewalutowanie. Zyski z unieważnienia: darmowy kredyt przez okres ostatnich 10 czy 12 lat, bez odsetek, opłat i prowizji. Musimy oddać tylko kapitał. Umowa przestaje istnieć (hipoteka też).

Zaznaczyć należy, że droga procesowa zależy od typu umowy kredytowej. Kredyty indeksowane (kwota kredytu na umowie wyrażona w złotych) zwane potocznie Typem I. mogą być zarówno ofrankowanie jak i unieważniane. Kredyty denominowane (kwota kredytu wyrażona w CHF) mogą być zasadniczo tylko unieważniane w całości. Pamiętać zawsze należy, że o skutku wadliwości umowy decyduje sąd (w ramach zgłaszanych roszczeń).

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top