fbpx

PKO Prawomocnie pokonany w Poznaniu!

Kolejny wyrok apelacji przeciwko  PKO BP!

Z przyjemnością informuję,  o kolejnym zwycięstwie  w sporach frankowych! Uzyskałem  korzystny wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu. Występowałem w imieniu mojej  klientki w zakresie umowy Własny Kąt  z 2006 r.

Pełna wygrana z umowy  „Własny Kąt”!

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy rozstrzygniecie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 lipca 2021 r.  sygn. akt XVIII C 412/19, postanowił jednak zmieniać je ale tylko w zakresie zarzutu zatrzymania. I tak SA:

  1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 309 901,77 zł (trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 maja 2021 roku do dnia 28 kwietnia 2022 roku za równoczesną zapłatą przez powódkę na rzecz pozwanego kwoty 395 769,47 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy), a w pozostałym zakresie powództwo oddala
  2. oddala apelację w pozostałym zakresie,
  3. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8 100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

SA podzielił w pełni naszą argumentację prawną dotyczącą wad prawnych umowy uznając rozstrzygniecie SO za słuszne. Wygraliśmy w całości!

Zarzut zatrzymania niestety uwzględniony

Sąd Apelacyjny oddalił apelację PKO BP ale uwzględnił  zarzutu zatrzymania. Niestety w tym zakresie nie ma jednolitej linii orzeczniczej. Kwestia ta nie stanowi jednak większego problemu, gdyż kapitał kredytu został już pokryty przez moja Klientkę dotychczasowymi spłatami.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Szybkie tempo apelacji!

Na uwagę zasługuje różnie szybkie tempo procesu.  Apelacja poznańska wydała orzeczenie w niespełna rok! Miejmy nadzieję, że będzie to standardem.

Inne moje zwycięstwa z PKO BP!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi sukcesami w sporach frankowych dotyczących umów PKO BP w zakresie umowy Nordea Bank!

Prawomocna wygrana z PKO w Szczecinie!

Prawomocna wygrana z umowy Nordea! 

Umowa Nordea nieważna!

Wygrana z PKO BP SA! Umowa z 2009 r.!

 

Sprawę prowadził  mec. Jacek Zandecki

 

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny

Wyrok z dnia 01.07.2021 r.

SSO Michał Grześkowiak

sygnatura akt: I C 412/19

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej

Wyrok z dnia 20.12.2022 r.

SSA Sędzia Ryszard Marchwicki
SSA Małgorzata Goldbeck-Malesińska /spr./
SSA Małgorzata Kaźmierczak

sygnatura akt: I ACa 877/21

 

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top