fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Powództwo BPH oddalone! Kolejna wygrana!

 

Szanowni Państwo,

Nowy tydzień rozpoczynamy od kolejnej pozytywnej informacji! Dnia 30 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo Banku BPH SA wniesione przeciwko naszemu Klientowi! Cieszymy się niezmiernie, ponieważ ta sprawa była niezwykle skomplikowana. Warto wspomnieć, że bank BPH SA wniósł pozew na nieaktualny adres. W początkowej fazie walczyliśmy o ponowne doręczenie nakazu zapłaty na prawidłowy adres. Ciekawy również jest wątek dotyczący żądania przez Bank zapłaty świadczenia we frankach szwajcarskich. Bank w pozwie żądał zapłaty blisko 90 tysięcy franków szwajcarskich. Jako Kancelaria staliśmy na stanowisku, że już takie sformułowanie żądania pozwu powinno prowadzić do jego oddalenia (oprócz wielu innych wadliwości zawartych w umowie). Powództwo wniesione przez Bank dotyczyło roszczeń wynikający z umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej zawartej pomiędzy Kredytobiorcą, a GE MONEY BANK SA.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem wydanym dnia 30 lipca 2020 r. w punkcie pierwszym wyroku oddalił w całości powództwo, a w drugim punkcie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

O szczegółach tej ciekawej sprawy (dosyć precedensowej) poinformujemy Państwa w momencie uzyskania przez Nas pisemnego uzasadnienia w sprawie.

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu Macieja Pewińskiego.

Szczegóły sprawy:

Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygnatura akt XVIII C 961/19

Sędzia Przewodniczący: SSO Piotr Błaszak

 

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top