fbpx

Prawomocna przegrana mBanku!

Wspaniałe wieści!

Sąd Okręgowy w Łodzi, 24 grudnia 2018 r. prawomocnie orzekł „odfrankowienie” umowy kredytowej zawartej z mBankiem. Sąd zasądził od mBanku na rzecz Kredytobiorców ponad 61,9 tys. zł wraz z odsetkami.

Wyrok dotyczy umowy kredytowej nazywanej popularnie umową „starego portfela CHF”. Kredytobiorcy zawarli w 2006 roku z mBankiem umowę kredytu indeksowanego frankach szwajcarskich na kwotę 360 tysięcy złotych. W 2015 roku, Kredytobiorcy zdecydowali się na pozwanie Banku.

Swoim powództwem Kredytobiorcy domagali się zwrotu nienależnie pobranych rat kredytu hipotecznego indeksowanego we frankach szwajcarskich. (domagali się zwrotu nadpłaty rat powstałej w związku ze stosowaniem przez Bank waloryzacji do franka szwajcarskiego)

W I instancji Sąd Rejonowy w Łodzi uznał, że bank nie musi zwracać pieniędzy i oddalił ich powództwo.

Od wyroku pierwszej instancji złożono apelację.

W poniedziałek (24.12.2018 r.),  Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że apelacja Kredytobiorców była zasadna niemalże w całości, podzielając zarzuty apelacyjne wniesione przez Kredytobiorców.

Sąd odwoławczy w swoim wywodzie podkreślił, że mBank przeliczał kurs waluty w dowolny, korzystny dla siebie sposób. (stosując własne tabele kursowe)

Sad zwrócił również uwagę, że zróżnicowanie pomiędzy kursem kupna a sprzedaży, stosowanym dla określenia wysokości kapitału kredytu, a następnie wysokości spłaty, należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami i jednocześnie narażające interesy konsumenta.

Podsumowując, na rzecz Kredytobiorców została zasądzona kwota ponad 61,9 tys. zł wraz z odsetkami.

Miejmy nadzieję, że ten wyrok przyczyni się do zapoczątkowania „lawiny” korzystnych dla kredytobiorców wyroków.

Zawsze trzeba walczyć, jak wskazuje powyższy przykład, przegrana w pierwszej instancji nie jest końcem drogi, a dopiero jej początkiem.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: III Ca 1969/17

 

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top