Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Prawomocna wygrana z ING! Apelacja banku oddalona!

Szanowni Państwo,

Nowy Rok rozpoczął się dla naszej kancelarii od wygranej z PKO BP SA z tytułu umowy NORDEA HABITAT https://www.zandecki.pl/wygrana-umowa-nordea-habitat-uznana-za-niewazna/ przed Sądem Okręgowym w Katowicach.

W dniu wczorajszym ponownie w Katowicach odnieśliśmy duży sukces. Wygraliśmy prawomocnie z ING BANK ŚLĄSKI SA!

Sąd Apelacyjny w Katowicach na posiedzeniu niejawnym wyrokiem z dnia 11 stycznia 2021 r., sygnatura akt I ACa 569/20 oddalił w całości apelację ING BANK ŚLĄSKI SA z siedzibą w Katowicach od korzystnego wyroku dla Kredytobiorców wyroku pierwszej instancji, ustalającego w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej. O wyroku pierwszej instancji pisaliśmy w poniższym wpisie https://www.zandecki.pl/umowa-ing-niewazna-niewaznosc-wpisana-w-sentencji-wyroku/

Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził solidarnie na rzecz Powodów solidarnie od pozwanego banku kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Pozew w pierwszej instancji został złożony w styczniu 2018 r., prawomocne rozstrzygnięcie zapadało równo po 3 latach od wniesienia pozwu.

Warto w tym miejscu przywołać podsumowanie uzasadnienia Sądu Okręgowego w przedmiotowej sprawie:

“Usunięcie z umowy niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej, zgodnie z którą wysokość rat kredytu ustalana jest w oparciu o ustalany przez bank kurs sprzedaży CHF, wpływa na zmianę głównego świadczenia kredytobiorcy, które, jak wskazano wyżej, stanowi element głównego przedmiotu umowy kredytu. Nie ma przy tym możliwości wypełnienia powstałej w umowie luki postanowieniem wynikającym z przepisu dyspozytywnego w postaci art. 358 k.c., wskazującego na możliwość stosowania do przeliczania zobowiązań kursu średniego NBP. Sporna umowa zawarta została w roku 2008 r. a ww. przepis, w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe, wszedł w życie w styczniu 2009 r. W niniejszej sprawie określony w umowie bankowy kurs CHF nie może być zatem, nawet za zgodą stron, zastąpiony innym kursem, w tym kursem średnim NBP

Nieważność umowy po usunięciu z niej klauzuli indeksacyjnej wynika także ztreści art. 3531 k.c. Kredyt indeksowany do waluty obcej charakteryzuje wprowadzenie do umowy mechanizmu indeksacji oraz oprocentowania ustalanego w oparciu o stawkę właściwą dla tej waluty (w przypadku spornej umowy – LIBOR). Postanowienia te wyznaczają naturę tak ukształtowanego stosunku prawnego, a pominięcie któregoś z nich wypaczyłoby gospodarczy sens umowy.”

Podsumowując, w dniu wczorajszym korzystny wyrok pierwszej instancji stał się prawomocny!

W najbliższych dniach wystosujemy do banku żądanie o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki.

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Metryka sprawy:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 2021 r.

Sygnatura akt: I ACa 569/20 (sygnatura akt I instancji SO Katowice II C 69/18)

Skład orzekający:

Przewodniczący  Sędzia        SA Mieczysław Brzdąk

Sędziowie:                              SA Joanna Naczyńska (spr.)

SA Lucyna Morys-Magiera

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Przewiń do góry