fbpx

Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa Nordea.

Prawomocna wygrana z PKO BP SA!

Kolejny sukces Kancelarii w sporach frankowych z PKO BP SA! W ostatnich tygodniach uzyskaliśmy szereg korzystnych wyroków przeciwko bankom. Niestety ze względu na duże obciążenie pracą nie nadążamy z opisywaniem na bieżąco wszystkich naszych sukcesów.

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył prawomocnej wygranej z tytułu umowy Nordea.

O rozstrzygnięciu zapadłym w pierwszej pisaliśmy w tym wpisie: Wygrana z NORDEA!

Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił nieważność umowy NORDEA-HABITAT z października 2007 roku, jednocześnie stosując teorię salda. Skutkiem zastosowania teorii salda było oddalenie powództwa o zapłatę oraz wzajemne zniesienie kosztów procesu,

Wnieśliśmy od powyższego rozstrzygnięcia apelację zaskarżając wyrok w części to jest co do oddalenia roszczenia o zapłatę oraz w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach procesu.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie również wniosła swoją apelację, kwestionując ustalenie przez Sąd Okręgowy w Katowicach nieważności przedmiotowej umowy.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

 

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 252.898,40 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 40/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 czerwca 2019 roku oraz 6,12 CHF (sześć i 12/100 franków szwajcarskich) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 28 lutego 2020 roku,

b) zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 11 817 (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) złotych z tytułu kosztów procesu,

Sąd Apelacyjny w kolejnym punkcie oddalił w całości apelację pozwanego oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 9 100 (dziewięć tysięcy sto) złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Podsumowując: pełny sukces!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Sprawdź nasze inne sukcesy przeciwko PKO BP SA!

Umowa NORDEA NIEWAŻNA (wyrok prawomocny – bank nie wniósł apelacji)

Wygrana z PKO BP SA! BTE obalone!

Kolejna wygrana z NORDEA!

Wygrana z umowy Własny Kąt!

Metryka sprawy:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 2022 r.

Sygnatura akt: I ACa 216/21

Przewodniczący: SSA Mieczysław Brzdąk

Wyrok pierwszej instancji:

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

SSO Ewa Dyja

sygnatura akt: I C 722/20

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top