Prawomocna wygrana z PKO BP SA! Umowa Nordea.

Prawomocna wygrana z PKO BP SA!

Kolejny sukces Kancelarii w sporach frankowych z PKO BP SA! W ostatnich tygodniach uzyskaliśmy szereg korzystnych wyroków przeciwko bankom. Niestety ze względu na duże obciążenie pracą nie nadążamy z opisywaniem na bieżąco wszystkich naszych sukcesów.

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył prawomocnej wygranej z tytułu umowy Nordea.

O rozstrzygnięciu zapadłym w pierwszej pisaliśmy w tym wpisie: Wygrana z NORDEA!

Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił nieważność umowy NORDEA-HABITAT z października 2007 roku, jednocześnie stosując teorię salda. Skutkiem zastosowania teorii salda było oddalenie powództwa o zapłatę oraz wzajemne zniesienie kosztów procesu,

Wnieśliśmy od powyższego rozstrzygnięcia apelację zaskarżając wyrok w części to jest co do oddalenia roszczenia o zapłatę oraz w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach procesu.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie również wniosła swoją apelację, kwestionując ustalenie przez Sąd Okręgowy w Katowicach nieważności przedmiotowej umowy.

Prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

 

Wyrokiem z dnia 23 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 252.898,40 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 40/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 czerwca 2019 roku oraz 6,12 CHF (sześć i 12/100 franków szwajcarskich) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 28 lutego 2020 roku,

b) zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 11 817 (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) złotych z tytułu kosztów procesu,

Sąd Apelacyjny w kolejnym punkcie oddalił w całości apelację pozwanego oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 9 100 (dziewięć tysięcy sto) złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Podsumowując: pełny sukces!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Sprawdź nasze inne sukcesy przeciwko PKO BP SA!

Umowa NORDEA NIEWAŻNA (wyrok prawomocny – bank nie wniósł apelacji)

Wygrana z PKO BP SA! BTE obalone!

Kolejna wygrana z NORDEA!

Wygrana z umowy Własny Kąt!

Metryka sprawy:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 2022 r.

Sygnatura akt: I ACa 216/21

Przewodniczący: SSA Mieczysław Brzdąk

Wyrok pierwszej instancji:

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

SSO Ewa Dyja

sygnatura akt: I C 722/20

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Przewiń do góry