fbpx

Prawomocny wyrok vs. mBank w Gdańsku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku potwierdził nieważność umowy mBank!

Miło mi  poinformować o kolejnej prawomocnej wygranej z mBankiem.   Rozstrzygnięcia dokonał Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Sąd  zadziałał bardzo szybko.  Sprawa  w I instancji toczyła się przed Sądem Okręgowym Elblagu,

 I instancji wygrana wobec mBanku!

Sprawa została wygrana przez Kredytobiorcę w I instancji, w konsekwencji Sąd oddalił powództwo  mBank-u z powodu uznania za nieważną umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do kursu waluty obcej. Umowa kredytowa została uprzednio wypowiedziana. . Również na rzecz Strony Powodowej zostały zasądzone w całości koszty procesu.

Znowu nieważność umowy kredytowej!

Sąd w uzasadnieniu podzielił argumentację Kancelarii dotyczącą nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do kursu waluty obcej. W odpowiedzi na pozew banku podnoszone były różne podstawy prawne dotyczące nieważności. Między innymi był to: niedozwolony charakter klauzul umownych dotyczących wypłaty i spłaty kredytu odnoszących się tabel kursowych banku, przekroczenie granic swobody umów, naruszenie przez bank zasad lojalności kontraktowej, czy też np. jednostronne przerzucenie ryzyka kursowego na słabszą stronę kontraktu, czyli na konsumenta.

Apelację od niniejszego rozstrzygnięcia złożył mBank.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Sąd Apelacyjny oddalił apelację mBanku w całości!

Cieszymy się z kolejnego pozytywnego wyroku dla moich  Klientów . Zwłaszcza, że jest to kolejny pozytywny wyrok   SO w Elblągu.  Sąd uwzględnione praktycznie w całości wnioski kancelarii. Nieważność umów kredytowych w walutach obcych jest orzekana coraz częściej. Szczególnie cieszy, iż Sąd Apelacyjny w Gdańsku wpisuje się konsekwentnie w linię orzeczniczą korzystną dla konsumentów.

Uzasadnienie wyczerpująco wskazało rację konsumenta!

Sąd Apelacyjny podziela pogląd, że warunki umowy, które nie były indywidualnie negocjowane, uznaje się za nieuczciwe jeśli, stojąc w sprzeczności z wymogami dobrej wiary, powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta. System ochrony stworzony przez Dyrektywę 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich opiera się na założeniu, że konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca, zarówno pod względem siły negocjacyjnej, jak i stopnia poinformowania, a w związku z tym godzi się on na postanowienia sformułowane wcześniej przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść, co odnosi się również do sprawy niniejszej w świetle poczynionych ustaleń faktycznych. W wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r. (C-776/19) Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej zaakcentowania wymaga wymóg przejrzystości warunków tej umowy, przewidujących, że waluta obca jest walutą rozliczeniową, tak aby przeciętny konsument właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny był w stanie zrozumieć konkretne działanie przedmiotowego mechanizmu finansowego i oszacować w ten sposób, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, konsekwencje ekonomiczne.

Nasze inne prawomocne wygrane:

Getin prawomocnie pokonany!

mBank prawomocnie pokonany!

Prawomocna wygrana z ING! – kredyt rozliczony, hipoteka wykreślona!

Prawomocna wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt!

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium!

Bank BPH pokonany prawomocnie

 

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki

 

Metryka sprawy:

I ACa 588/20

SSA Ewa Tomaszewska

Nasze publikacje w prasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top