Ekspertyza kredytu hipotecznego (frankowego)

200.00 

Ekspertyza kredytu hipotecznego wykonywana jest w oparciu o aktualny stan prawny, zarówno w zakresie przepisów prawa jak i istniejącego orzecznictwa. Ekspertyza dotyczy jednej konkretnej umowy kredytu hipotecznego którego stronami są osoba fizyczna (konsument) i instytucja finansowa (bank). Ekspertyza nie dotyczy kredytów gospodarczych oraz inwestycyjnych.

Kategoria:

Ekspertyza umowy kredytowej zawiera w szczególności:

 • symulację finansową „nadpłaty” rat kredytowych,
 • symulację finansową przy nieważności kredytu,
 • wyliczenia uwzględniające całkowitą/częściową spłatę kredytu,
 • wskazanie chronologicznie toku możliwego działania procesowego i pozaprocesowego,
 • nakreślenie strategii procesowej,
 • przegląd umowy pod kątem klauzul abuzywnych z wskazaniem konkretnych zapisów w konkretnej umowie,
 • analizę kwestii przedawnienia roszczeń,
 • określenie kosztów procesowych,
 • określenie właściwości sądu (miejscowej i rzeczowej),
 • analizę szans procesowych w oparciu o dotychczasową linię orzeczniczą,
 • konsultację telefoniczną/on-line z mec. Zandeckim.

Wykonanie analizy trwa do 3-7 dni. Objętość przeciętnej analizy to 8-10 stron. Ekspertyza wykonywana jest zawsze przez radcę prawnego. Dla naszych klientów w przypadku zlecenia jej dalszego prowadzenia sprawy Ekspertyza jest bezpłatna (koszt odliczamy od honorarium kancelarii).

W celu wykonania analizy należy przesłać skan umowy kredytowej na adres kancelaria@zandecki.pl. Po przesłaniu gotowej analizy skontaktuję się z Tobą sekretariat aby umówić konsultację z mec. Zandeckim.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top