Analiza kredytu hipotecznego

200.00 

Analiza kredytu hipotecznego wykonywana jest w oparciu o aktualny stan prawny, zarówno w zakresie przepisów prawa jak i istniejącego orzecznictwa. Analiza dotyczy jednej konkretnej umowy kredytu hipotecznego którego stronami są osoba fizyczna (konsument) i instytucja finansowa (bank). Analiza nie dotyczy kredytów gospodarczych oraz inwestycyjnych.

Kategoria:

Opis

Analiza zawiera w szczególności:

  • symulację finansową „nadpłaty” rat kredytowych,
  • wskazanie chronologicznie toku możliwego działania procesowego i pozaprocesowego
  • nakreślenie strategii procesowej
  • przegląd umowy pod kątem klauzul abuzywnych z wskazaniem konkretnych zapisów w konkretnej umowie
  • ocenę czy umowa „nadaje” się na pozew zbiorowy,
  • analizę kwestii przedawnienia roszczeń,
  • określenie wartości przedmiotu sporu
  • określenie kosztów procesowych (pozew zbiorowy i indywidualny)
  • określenie właściwości sądu (miejscowej i rzeczowej)
  • analizę szans procesowych w oparciu o dotychczasową linię orzeczniczą.

Wykonanie analizy trwa do 10 dni. Objętość przeciętnej analizy to 4-5 stron. Analiza wykonywana jest zawsze przez radcę prawnego. Osoba zlecająca analizę może bez dodatkowych opłat odbyć konsultację telefoniczną w zakresie pytań do sporządzonej analizy. O koszty analizy pomniejszane jest wynagrodzenie Kancelarii w przypadku zlecenia jej dalszego prowadzenia sprawy – w całości przy pozwie indywidualnym, w 50% przy pozwie zbiorowym.

Warunkiem wykonania analizy jest przesłanie skanu umowy kredytowej na adres kancelaria@zandecki.pl Umowa nie może mieć zamazanych/usuniętych danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska kredytobiorcy