Analiza umowy o roboty budowlane / remontowe

590.00 

Analiza umowy o roboty budowlane/remontowe wykonywana jest w oparciu o aktualny stan prawny, zarówno w zakresie przepisów prawa jak i istniejącego orzecznictwa. Analiza dotyczy jednej konkretnej umowy o roboty budowlane. Usługa przeznaczona jest dla konsumentów! Analiza nie dotyczy umów gospodarczych.

Kategoria:

Analiza zawiera w szczególności:

  • ocenę istniejących postanowień pod katem klauzul niedozwolonych,
  • ocenę istniejących postanowień pod katem równowagi stron – interesów nabywca/wykonawca
  • wyszukanie ewentualnych „pułapek prawnych”
  • wskazanie możliwych zmian w umowie korzystnych dla klienta

Wykonanie analizy trwa do 3-7 dni. Analiza wykonywana jest zawsze przez prawnika pracującego pod nadzorem radcę prawnego.

UWAGA! Warunkiem wykonania analizy jest przesłanie skanu umowy na adres kancelaria@zandecki.pl

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top