fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Profi Credit Polska SA pokonany prawomocnie!

Wygraliśmy z Profi Credit Polska SA! 

Jakiś czas temu wygraliśmy prawomocnie z Profi Credit Polska SA! Mamy ostatnio tyle spraw, że nie możemy na bieżąco opisywać wszystkich sukcesów.

O sprawie pisaliśmy już na łamach naszej strony internetowej. 

Jesteśmy Kancelarią specjalizującą się w prawie bankowym i cywilnym. Oprócz prowadzenia spraw “frankowych” reprezentujemy również Klientów w sporach z firmami pożyczkowymi udzielającymi tzw. chwilówki. W owych umowach pożyczek często znajdują się również klauzule o charakterze niedozwolonym, a sama konstrukcja umów jest niezgodna z prawem (specyficzna konstrukcja służy obejściu przepisów o maksymalnym oprocentowaniu, o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych). Niestety wiele osób nie ma pojęcia o wadach prawnych występujących w umowach tzw. chwilówek i nie podejmuje efektywnej obrony, często dowiadując o wytoczonym przez pożyczkodawcę procesie w momencie windykacji komorniczej.

Uzyskaliśmy dla naszej Klientki korzystne rozstrzygnięcie w pierwszej instancji polegające na całkowitym oddaleniu pozwu wniesionego przez Profi Credit Polska SA.

Pozew dotyczył umowy pożyczki, która w praktyce często nazywana jest „chwilówką”. Umowa pożyczki naszym zdaniem zawierała w swojej treści klauzule o charakterze niedozwolonym.

Po wygranej z Profi Credit Polska SA przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (w lipcu 2020 r.), firma pożyczkowa złożyła apelację od korzystnego dla naszej Klientki wyroku. Sprawa wytoczona przez Profi Credit Polska SA trafiła do Sądu Okręgowego Warszawa Praga  w Warszawie.

Jak wyglądała sprawa z Profi Credit Polska SA przed Sądem II instancji? 

Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył nam apelację wniesioną przez Profi Credit Polska SA i przystąpiliśmy do sporządzenia odpowiedzi na apelację, w treści której wskazywaliśmy, iż wyrok pierwszej instancji (korzystny dla naszej Klientki) powinien zostać utrzymany w mocy. Konsekwentnie podnosiliśmy, że w umowie istnieją zapisy o charakterze klauzul niedozwolonych oraz zapisów służących obejściu przepisów bezwzględnie obowiązujących w zakresie oprocentowania maksymalnego.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie dnia 13 kwietnia 2021 r. wydał wyrok w którym oddalił w całości apelację wniesioną przez Profi Credit Polska SA i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.

Wyrok jest prawomocny! Profi Credit Polska nie może się już od niego odwołać. Sprawę prowadził mecenas Jacek Zandecki oraz aplikant radcowski Maciej Pewiński!

W najbliższych tygodniach opublikujemy kolejne wpisy o naszych sukcesach w sporach z Profi Credit Polska SA!

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Wyrok z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Sygn. akt IV Ca 2301/20

Przewodniczący Sędzia Iwona Wróblewska-Pokora

Sędziowie: Piotr Niezgodzki oraz Ewa Kukiełka-Próchnicka (spr.)

Zostałeś pozwany przez Profi Credit Polska SA? Skontaktuj się z nami w celu podjęcia obrony w Sądzie!

 


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top