fbpx

REGULAMIN SERWISU WWW.ZANDECKI.PL

DEFINICJE

 • Administrator – rozumie się pod tym pojęciem osobę uprawnioną wyłącznie do zarządzania i administrowania serwisem, oferowania za jego pośrednictwem usług i towarów oraz pobierania płatności za te usługi i towary
 • Serwis – rozumie się pod tym pojęciem witrynę internetową znajdującą się pod adresem zandecki.pl
 • Użytkownik – rozumie się pod tym pojęciem każdego, kto wchodzi na stronę zandecki.pl
 • Zarejestrowany Użytkownik – rozumie się pod tym pojęciem każdego, kto wypełnił formularz rejestracyjny

INFORMACJE OGÓLNE I PRAWA AUTORSKIE

 • Administratorem i zarządcą tego serwisu Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki, ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań.
 • Serwis redagowany jest z najwyższą starannością oraz zaangażowaniem, tak aby publikowane treści były aktualne i przydatne dla Użytkowników.
 • Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych
 • Wszystkie publikowane treści są chronione przepisami prawa autorskiego i ich wykorzystanie w sposób wykraczający poza zasady tego prawa jest zabronione.
 • Nie wolno w szczególności kopiować, reprodukować, przedrukować, odtwarzać publicznie i przerabiać utworów zamieszczonych w serwisie bez pisemnej zgody administratora
 • Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika serwisu.

ADMINISTROWANIE SERWISEM

 • Serwis nie bierze odpowiedzialności za wpisy i komentarze Użytkowników, w szczególności za ich treść, formę i prawdziwość.
 • Administrator może bez podawania uzasadnienia usuwać w całości lub części wpisy i komentarze Użytkowników, które nie są zgodne z tematyka serwisu, stanowią formę reklamy, służą pozycjonowaniu stron www Użytkowników lub zawierają treści powszechnie uznane za obelżywe.
 • Użytkownik, który narusza w sposób uporczywy regulamin otrzymuje od Administratora jedno ostrzeżenie z informacją o możliwości odpowiedzi na zarzuty dotyczące naruszania regulaminu. W przypadku dalszych naruszeń użytkownik taki jest usuwany z Serwisu.
 • Wszystkie spory pomiędzy Użytkownikami powinny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail – sekretariat@zandecki.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Zarejestrowany Użytkownik, jest zobowiązany do podania w trakcie procesu rejestracji unikalnej nazwy (login) oraz ustalania hasła.
 • Użytkownik jest zobowiązany do chronienia swoich danych dostępowych do Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych danych oraz ich nielegalne użycie.
 • W przypadku utraty danych dostępowych Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Administratora w celu zablokowania utraconych danych i wygenerowaniu nowego dostępu.
 • Adres e-mail podany podczas procesu rejestracji nie może być udostępniony przez Administratora osobom trzecim. Adres ten może być wykorzystany do przesyłania Użytkownikowi danych o charakterze technicznym i administracyjnym (np. przesłanie utraconego hasła, informacji o zmianie regulaminu, itp.)
 • Adres e-mail w przypadku wyrażenia na to dodatkowej zgody może być używany przez Administratora do wysyłania własnych ofert i informacji o charakterze handlowym
 • Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z korzystania z Serwisu, wówczas podane przez niego dane zostaną skasowane.

PŁATNOŚCI

 • Płatność za usługi oferowane przez Administratora może być wykonywana w następujący sposób:
  • przelewem bankowym
  • za pośrednictwem instytucji płatniczych np. PayU, DotPay, Przelewy24 itp w formie oferowanej przez te instytucje
 • Korzystanie z płatności oferowanych przez instytucje płatnicze następuje poza systemem Administratora i nie ma on do nich dostępu ani nie ponosi odpowiedzialności za ich realizację.
 • Korzystanie z płatności oferowanych przez instytucje płatnicze może wymagać dodatkowej akceptacji przez Użytkownika regulaminów i zasad wymaganych przez te instytucje.
 • Regulaminy instytucji płatniczych stanowią załącznik do niniejszego regulaminu (do pobranie tutaj)

ZAMÓWIENIE I DOSTARCZANIE USŁUG

 • Zarejestrowany Użytkownik, może skorzystać z płatnych usług (towarów) oferowanych on line przez Administratora. Na takiej samej zasadzie oferowane są reklamy w serwisie.
 • Zarejestrowany Użytkownik, wybiera usługę (towar) i jeśli wynika to ze specyfiki tej usługi, wykonuje stosowne czynności przy użyciu udostępnionych mu programów oraz uiszcza opłatę poprzez przelew bankowy lub za pośrednictwem instytucji płatniczych
 • Po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Administratora wysyła on Zarejestrowanemu Użytkownikowi zamówiona przez niego usługę  (towar)  w formie zapisu elektronicznego  załączonego do wiadomości e-mail
 • Po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Administratora wysyła on również Zarejestrowanemu Użytkownikowi fakturę VAT za wykonaną usługę (zakupiony towar)

REKLAMACJE I ZWROTY

 • Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie w terminie 14 dni od jej zgłoszenia na adres sekretariat@zandecki.pl
 • W przypadku jeśli usługa (towar) jest wadliwa, tzn. nie posiada właściwości deklarowanych przez Administratora, zobowiązany jest on do jej naprawienia.
 • W przypadkach kiedy usługi (towaru) nie da się naprawić lub było by to zbyt kosztowne, Administrator zwraca Zarejestrowanemu Użytkownikowi pobraną przez niego opłatę.
 • Zwrot pobranej opłaty wyłącza dalsze roszczenia Zarejestrowanego Użytkownika.
  Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)), Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 • Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 • Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmieniony.
 • Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Serwisu
 • Zarejestrowany Użytkownik informowany jest drogą e-mailową o zmianach w regulaminie. W przypadku jeśli nie wyraża zgody na te zmiany powinien poinformować o tym niezwłocznie Administratora, co jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w Serwisie. Brak sprzeciwu przyjmuje się za zgodę na zmiany w regulaminie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2018 r.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top