fbpx
SARON

SARON zamiast LIBOR

SARON zamiast LIBOR

Szanowni Państwo, w dzisiejszym krótkim wpisie kilka słów o zaprzestaniu publikowania wskaźnika referencyjnego LIBOR.

Co się zmieni?

Komisja Europejska wydała  rozporządzenie wykonawcze dotyczące wyznaczenia zamienników dla stopy CHF LIBOR. Na jego podstawie już  od 1 stycznia 2022 r. wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego zostaną zastąpione przez wskaźniki SARON („Swiss Average Rate Overnight”) tworzone przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX).

Następujące stopy wyznacza się jako zamienniki dla stopy CHF LIBOR w odniesieniach do stopy CHF LIBOR w każdej umowie i w każdym instrumencie finansowym zdefiniowanym w dyrektywie 2014/65/UE:

a)

1-miesięczną stopę CHF LIBOR zastępuje się 1-miesięczną stopą składaną SARON odnotowaną w 1-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy;

b)

3-miesięczną stopę CHF LIBOR zastępuje się 3-miesięczną stopą składaną SARON odnotowaną w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy;

c)

6-miesięczną stopę CHF LIBOR zastępuje się 3-miesięczną stopą składaną SARON odnotowaną w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy;

d)

12-miesięczną stopę CHF LIBOR zastępuje się 3-miesięczną stopą składaną SARON odnotowaną w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy.

Szacuje się iż dla  klientów różnice będą niewielkie. Przykładowo:

Warto tu zauważyć, iż dla okresów 6- i 12-miesięcznych również będzie stosowana 3-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy.

Czy potrzeba aneksowania umów kredytowych ?

Wydaje się, że nie będzie potrzeby aneksowania umów kredytowych. Zmiana  będzie automatyczna.  Potwierdza to np. Prezes KNF – cyt. „Ważna wiadomość! Dzięki jednoznacznemu wyznaczeniu zamienników dla wskaźników LIBOR CHF nie ma wątpliwości, że umowy kredytowe zachowują ciągłość po 1 stycznia 2022 r. bez potrzeby ich aneksowania”

Pytania i odpowiedzi związane z nowym rozporządzeniem

Po więcej szczegółów odsyłamy do KNF

Tekst rozporządzenia

Sprawdź swoją umowę kredytową! Bezpłatnie sprawdzimy Twoje szanse!


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top