Antywindykacja

Antywindykacja

Stare długi można anulować. Wystarczy przed Sądem udowodnić, że są przedawnione. Najlepiej zrobi to specjalista. Kancelaria zapewnia fachowe wsparcie dłużnika na każdym etapie począwszy od windykacji przedsądowej, procesu sądowego aż do etapu postępowania egzekucyjnego. Bardzo wiele postępowań dotyczy nieistniejących należności lub należności przedawnionych. Dla funduszy sekurytyzacyjnych takie wady nie stanowią żadnej przeszkody w skierowaniu sprawy do sądu, a przy biernym stanowisko dłużnika kończą się dla niego negatywnie. Aby tego uniknąć należy się bronić na każdym etapie postępowania. Można bardzo wiele zyskać przy zaangażowaniu bardzo małych środków na profesjonalną obronę, a jeśli sprawa jest bardzo pilna skontaktuj się natychmiast bezpośrednio.

Komu pomagamy?

Dłużnikom – osobom fizycznym, które są „ścigane” przez swoich wierzycieli lub ich następców prawnych (w wyniku sprzedaży wierzytelności).

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i zapewniamy pełne wsparcie osobom zadłużonym!

Analiza dokumentacji jest całkowicie nieodpłatna
Honorarium Kancelarii jest dostosowane do możliwości zadłużonych
Możemy podjąć się prowadzenia sporu lub negocjacji z wierzycielami

Co robimy najczęściej?

 • Składamy skuteczne sprzeciwy od NAKAZÓW ZAPŁATY, ODPOWIEDZI na POZEW, wnosimy POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE
 • Bronimy przed natarczywością indykatorów
 • Prowadzimy korespondencje z wierzycielami

Jakiego efektu sprawy sądowej się spodziewamy?

Chcemy oczywiście wygrać, czyli osiągnąć jedno z dwóch rozstrzygnięć:

 • Oddalenie powództwa
 • Cofnięcie pozwu

Kto jest naszym przeciwnikiem?

Fundusze sekurytyzacyjne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, sprzedawcy mediów, operatorzy telekomunikacyjni, itd.

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

To najczęstszy przeciwnik dłużnika. Fundusz sekurytyzacyjny  to specjalny typ funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który gromadzi środki na nabycie wierzytelności aby później dochodzić ich zapłaty. Wierzytelności najczęściej są sprzedawane przez banki, ubezpieczycieli, telekomy, dostawców mediów.

Czytaj więcej:

Napisz do nas

Opisz swój problem. Analiza sprawy jest zawsze całkowicie bezpłatna!

  Załącznik (maks. 10 MB)
  dozwolone typy: PDF, JPG, PNG, BMP

  Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Jacek Zandecki radca prawny w celu zapewnienia jakości obsługi oraz w celach marketingowych Administratora, a w szczególności w celu przedstawienia przez Administratora oferty współpracy. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Zandecki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 86/6. W związku z udostępnieniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zandecki.pl.

  • Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  • Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  • Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  • CASUS FINANSE I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  • GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
  • Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
  • P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  • S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.
  • EST S.A.
  • KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa
  • ULTIMO S.A.
  • 4APS Poland S.A.
  • PRETORIUS Sp. z o.o.
  • EOS KSI Polska Sp. z o.o.
  • KRUK S.A.
  • ADVISERS S.A.
  • P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
  • EGB INVESTMENTS S.A.
  • Kancelaria Prawna “LEXUS” M. Bobolewski i Spółka, Spółka komandytowa
  • Fast Finance S.A.
  • Hoist Polska Sp. z o.o.
  • Indos – Warszawa S.A.
  • Kredyt Inkaso S.A.
  • Kancelaria Corpus luris Sp. z o.o.
  • Panfil Gross Collection Sp. z o.o.
  • SMS Kredyt Sp. z o.o
  • Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  • CREDITEXPRESS Inkaso Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Obligo Expert S.A.
  • Intrum Justitia Sp. z o. o.
  • PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Przewiń do góry