Honorarium Kancelarii przy “obronie” pozwanego przez bank

Honorarium Kancelarii przy “obronie” pozwanego przez bank

PLAN – PRICE

Description

Postępowanie nakazowe, upominawcze, nakazowe z weksla oraz proces na zasadach ogólnych w tym powództwo przeciwegzekucyjne

5500* zł netto (ryczałt) za wszystkie prace przygotowawcze i I instancję,


2500 zł za II instancję


450 zł za każdą rozprawęPremia za sukces (success fee ) tylko w przypadku wygrania sprawy w wysokości zasądzonych faktycznie kosztów zastępstwa procesowego do strony przegrywającej

(Bank płaci) 

TOP OFERTA!

*Płatność można rozłożyć na 12 rat miesięcznych (kwota płatności wzrasta wówczas o 10%)

Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych pytań naszych Klientów:

1. Od jakiej kwoty liczy się premię za sukces (success fee)?

Premia za sukces liczona jest zawsze od kwoty uwidocznionego na wyroku zasadzone na rzecz Kredytobiorcy roszczenia (np. sumy nadpłat). Nie liczymy premii za sukces od spadku salda kredytu.

2. Jak liczymy premię za sukces w przypadku zawarcia ugody?

W przypadku zawarcia ugody premia za sukces jest określona ryczałtowo w umowie z konkretnym klientem.

3. Czy zwrot kosztów zastępstwa procesowego to też wynagrodzenie Kancelarii?

Nie. Zasądzony od strony przegrywającej zwrot kosztów zastępstwa procesowego to korzyć dla klienta. Kwoty te mają mu zrekompensować jego wydatki poniesione wcześniej na wynajęcie danej kancelarii.

4. Jakich kosztów całego procesu mogę się spodziewać?

Przy standardowej sprawie należy się spodziewać następujących kosztów:

  • Wpis od pozwu – 1000 zł
  • Wpis od apelacji – 1000 zł (jeśli się składa apelację, odpowiedź na apelację drugiej strony jest bez kosztów)
  • Zaliczki na biegłych (ustala sąd) orientacyjnie ok 1000-2000 zł
  • Zaliczki na świadków (dojazd świadków zamiejscowych) – ok. 200-300 zł
  • Opłata od pełnomocnictwa 17 zł (za każde)
  • Do tych kosztów dochodzi oczywiście honorarium wybranej kancelarii.

5. Ile wynosi zwrot kosztów sądowych?

Zależy to od faktycznie poniesionych kosztów oraz wartości przedmiotu sporu . W przypadku wygranej strona otrzymuje od strony przeciwnej:

  1. zwrot kosztów sądowych (faktycznie poniesionych)
  2. zwrot kosztów zastępstwa procesowego (stawki minimalne wg rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych). Przy wartości przedmiotu sprawy w przedziale od 50 tys. do 200 tys. będzie to: 5.500 zł I instancja i 2.700 za II instancję. A przy wartości sprawy w przedziale od 200 tys. do 2 mln. będzie to: 10.800 zł I instancja i 5400 za II instancję.

UWAGA: Koszty poniesione przez stronę wygrywającą proces są zwracane zawsze przez stronę przegrywającą, z czym należy się liczyć w przypadku potencjalnej przegranej

6. Czy mogę uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

Zawsze istnieje taka możliwość. Trzeba jednak uprawdopodobnić, że nie da się ich ponieść bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. W sprawach „frankowych” kiedy kredytobiorca pozywa bank może być to trudne, biorąc pod uwagę, że koszty są niskie – maksymalna opłata 1000 zł

7. Ile rozpraw może być w trakcie procesu?

Trudno to oszacować. Zazwyczaj przy tego typu sprawach są 3-4 rozprawy w I instancji i I w II instancji.

8. Czy koszty kasacji mnie dotyczą?

Kasacja to środek nadzwyczajny. Jeśli wyrok w I i II instancji będzie niepomyślny a wartość przedmiotu sporu na to pozwala zazwyczaj składa się kasację. Banki rzadko wykorzystują ten środek – w przypadku przegranej kończą na wyroku II instancji.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń

Kalkulator Roszczeń Kredytu CHF

W zeszłym miesiącu uzyskaliśmy korzyść dla Naszych Klientów Frankowych na kwotę ponad 1,4 miliona złotych, ostatni wyrok przeciwko PKO BP to ponad 200.000 zł i unieważnienie umowy w sentencji wyroku! Zrób darmowy kalkulator i dowiedz się ile Ty możesz zyskać na sporze z bankiem
close-link
Przewiń do góry