fbpx

KREDYTY FRANKOWE – TZW. TYP 1

Kredyty frankowe – tzw. TYP 1

Udzielone w PLN (hipoteka wpisana w PLN) i indeksowane kursem CHF. O tym jakiego typu kredyt został Państwu udzielony dowiedzą się Państwo z naszej analizy. Jeśli natomiast chcieliby się Państwo o tym przekonać sami można kierować się poniższymi wskazówkami.

Takiego typu kredyty były najczęściej udzielane przez następujące banki :

 1. mBANK, BRE BANK, MULTIBANK (obecnie mBank)
 2. GE MONEY BANK (obecnie BPH),
 3. POLBANK, POLBANK EFG (obecnie Raiffeisen),
 4. GETIN BANK, NOBLE BANK , GETIN NOBLE BANK, (obecnie Getin Noble Bank)
 5. MILLENNIUM BANK,
 6. KREDYT BANK (obecnie BZ WBK)
 7. ING BANK ŚLĄSKI
 8. EUROBANK, METROBANK, DOMBANK, , PTF BANK, SANTANDER
 9. CONSUMER BANK,

Jeśli mają Państwo kredyt udzielony przez któryś z ww. banków oraz został on udzielony w PLN ale jest indeksowany (waloryzowany) walutą CHF to są Państwo w dobrym miejscu. Przykładowe zapisy z autentycznych umów kredytowych TYPU 1 cytujemy poniżej:

mBank:

 1. Cel kredytu: budownictwo mieszkaniowe
  1. Przeznaczenie środków z Kredytu: 1) 2) 3)
 2. Kwota kredytu: …. PLN (słownie)
 3. Waluta waloryzacji kredytu: CHF
  1. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia 2008-00-00 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi …… CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu może być różna od podanej w niniejszym punkcie.

GETIN Bank SA:

§1. Dane kredytu

 1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie …… złotych polskich (słownie:) indeksowanego kursem CHF przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby ZYX CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie ostatniej transzy kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż świadomy jest ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty indeksacyjnej w stosunku do złotego, w całym okresie kredytowania i akceptuje to ryzyko.

Millennium Bank

§2

 1. Kwota kredytu: …..PLN (słownie)
 2. Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Bank Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.

Polbank EFG:

§2

 1. Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości ….. zł (słownie). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF

Jeśli natomiast Państwa kredyt jest udzielony bezpośrednio w CHF to oznacza, że jest on tzw. TYPU 2 i powinni Państwo przejść do strony poświęconej tego typu kredytom (kliknij tutaj)

Co to oznacza praktycznie że kredyt jest TYPU 1?

Takich kredytów był najwięcej bo ponad 80% wszystkich udzielonych w latach 2006-2009. W przypadku kredytów frankowych TYPU 1 postępowania prowadzone przez kancelarię mają na celu przede wszystkim wykreślenie z umowy kredytowej klauzul niedozwolonych w zakresie waloryzacji. Uznanie tych zapisów za abuzywne skutkuje od daty podpisania umowy kredytowej. Oznacza to, iż pozostaje w mocy umowa, rozliczana całkowicie w PLN ale oprocentowana jak dotychczas a więc najczęściej LIBOR 3M (co jest bardzo korzystne przy PLN). Równocześnie bank jest zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy nadpłaty, jaka powstałą z tytułu płacenia rat kredytowych przeliczanych do tej pory na CHF.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top