fbpx

KREDYTY – TZW. TYP 2

Kredyty – tzw. TYP 2

Udzielone w CHF (hipoteka wpisana w CHF) i denominowane do PLN. O tym jakiego typu kredyt został Państwu udzielony dowiedzą się Państwo z naszej analizy. Jeśli natomiast chcieliby się Państwo o tym przekonać sami można kierować się poniższymi wskazówkami.

Takiego typu kredyty były najczęściej udzielane przez następujące banki :

  1. PKO BP
  2. NORDEA (obecnie PKO BP)
  3. FORTIS BANK (obecnie BGŻ BNP PARIBAS),
  4. BGŻ (obecnie BGŻ BNP PARIBAS)
  5. DEUTSCHE BANK,
  6. CITI BANK,
  7. BPH BANK.

Jeśli mają Państwo kredyt udzielony przez któryś z ww. banków oraz został on udzielony w CHF ale jest denominowany do PLN to są Państwo w dobrym miejscu. Przykładowe zapisy z autentycznych umów kredytowych TYPU 2 cytujemy poniżej:

Deutsche Bank

2. Kwota i waluta kredytu: ……CHF

§6. Spłata kredytu – Sposób

  1. Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w “Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.” obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kredytu.

PKO BP SA

Część II. Wypłata kredytu
§2.

  1. Na warunkach określonych w umowie PKO BP SA zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie …. CHF (słownie) na: zakup lokalu mieszkalnego nr …… znajdującego się w …….. skredytowanie prowizji od udzielonego kredytu, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

BANK BPH

§2

  1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości …. CHF (słownie), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Bank BGŻ SA

§1

Bank udziela Kredytobiorcy w kwocie …..CHF (słownie), a Kredytobiorca zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Jeśli natomiast Państwa kredyt jest udzielony bezpośrednio w PLN to oznacza, że jest on tzw. TYPU 1 i powinni Państwo przejść do strony poświęconej tego typu kredytom (kliknij tutaj)

Co to oznacza praktycznie że kredyt jest TYPU 2?

Takich kredytów było stosunkowo mało bo poniżej 20% z wszystkich udzielonych w latach 2006-2009. W przypadku kredytów TYPU 2 postępowania prowadzone przez kancelarię mają na celu przede wszystkim unieważnienie umowy. Wówczas obie strony muszą zwrócić sobie nawzajem wszystko co do tej pory sobie świadczyły a umowa kredytowa przestaje istnieć.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top