fbpx

POZEW „HYBRYDOWY”

Pozew „hybrydowy”

Co oznacza określenie „pozew hybrydowy”? To nic innego jak współuczestnictwo formalne.

  1. W przypadku pozwu indywidualnego mamy po stronie pozwanej jeden konkretny bank a po stronie powodowej jednego powoda-kredytobiorcę (ewentualnie małżonków) oraz sprawa jest jedna – dotyczy jednego kredytu
  2. W przypadku pozwu „hybrydowego” po stronie pozwanej mamy jeden konkretny bank a po stronie powodowej kilku (lub więcej) kredytobiorców oraz spraw jest kilka – tyle ilu powodów.
  3.  

Przy pozwie „hybrydowym” wszystko toczy się w ramach jednego procesu ale w praktyce mamy do czynienia z kilkoma osobnymi procesami, które ze względu na swoje podobieństwo (ten sam pozwany i taka sama podstawa prawna) mogą być rozpatrzone przez Sąd w ramach jednego postępowania. Ma się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia sprawy i jest zgodne z postulatem tzw. ekonomiki procesowej. Inaczej mówiąc każdy kredytobiorca-powód dochodzi roszczeń tylko ze swojego kredytu, może całkowicie indywidualnie decydować o swoim powództwie (np. zawrzeć ugodę, cofnąć pozew, złożyć apelację) bez zgody pozostałych powodów-kredytobiorców. Współuczestnictwo jest formalne to znaczy, że łączy je tylko czas, miejsce, skład orzekający i zazwyczaj ten sam pełnomocnik dla wszystkich ale kwestie merytoryczne są dla każdej „sprawy cząstkowej” indywidualne. Żartobliwie można określić to jako wiele indywidualnych procesów pod jedną sygnaturą.

Co daje „pozew hybrydowy” powodowi-kredytobiorcy? Takie postępowanie jest zazwyczaj szybsze oraz nieco tańsze. Część kosztów prowadzenia sprawy rozkłada się na kilka osób. Siła oddziaływania na stronę przeciwną np. w kwestii negocjowania ugody, jest też znacznie większa niż przy indywidulanych przypadkach.

Pozew „hybrydowy” to nie pozew zbiorowy! Postępowanie zbiorowe (grupowe) ma wiele wad. Podstawową jest to, że wszyscy decydują o wszystkich albo nikt o niczym. Pojedynczy powód-kredytobiorca nie ma żadnego wpływu na przebieg i wynik procesu. Poza tym czas takiego postępowania jest bardzo długi i może wynosić nawet 8-9 lat.

Jeśli są Państwo zainteresowani postępowaniem „hybrydowym” prosimy o kontakt z kancelarią. Oczywiście każde postępowanie poprzedza analiza aby pierw odpowiedzieć na pytanie „co” a dopiero później na pytanie „jak”.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top