fbpx

POZYWAM BANK!

Pozywam bank!

Każdy klient, który otrzymał analizę i się z nią zapoznał powinien mieć świadomość swojej sytuacji i dostępnych możliwości działania. Jeśli zdecyduje się na podjęcie formalnych kroków i spór z bankiem kancelaria może zaoferować mu profesjonalną pomoc prawną. Poniżej uproszczony przebieg postępowania prowadzonego przez kancelarię :

 1. Wyjaśnienie sytuacji procesowej i możliwych strategii działania,

 2. Zawarcie umowy z kancelarią i udzielenie jej pełnomocnictwa.

 3. Wystąpienie do banku z reklamacją – wezwaniem do zapłaty,

 4. Odpowiedź na reklamację,

 5. Przygotowanie i złożenie pozwu,

 6. Odpowiedź na pozew pozwanego,

 7. Wystąpienie o istotny pogląd do Rzecznika Finansowego i/lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 8. Proces I Instancja

 9. Wyrok Sądu I Instancji

 10. Apelacja i/lub odpowiedź na apelację strony przeciwnej

 11. Proces II Instancja

 12. Wyrok Sądu II Instancji

Ile kosztuje proces?

Postępowania w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów frankowych są skomplikowane i pracochłonne. Pozew z załącznikami to prawie 200 stron dokumentów. Przeciwnik procesowy a więc kancelaria prawna wynajęta przez bank przygotowuje bardzo skomplikowane i objętościowe pisma procesowe (np. 800 stron odpowiedzi na pozew), co do których trzeba się merytorycznie ustosunkować. Honorarium kancelarii jest proporcjonalne do nakładu pracy na taka sprawę. W analizie umowy każdy zainteresowany otrzymuje ofertę prowadzenia jego sprawy przez kancelarię, która uwzględnia specyfikę konkretnego stanu faktycznego. Jeśli nie masz analizy koszt ten wycenimy indywidualnie po przesłaniu nam zapytania „ile to kosztuje” – Wypełnij formularz.

Komu oferujemy pomoc?

Oferta kancelarii przeznaczona jest dla konsumentów. Co to oznacza? Prowadzimy sprawy osób fizycznych, które zawarły umowę hipotecznego kredytu bankowego na zakup nieruchomości, ewentualnie pożyczki hipotecznej, zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej będzie to kredyt na zakup mieszkania/domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ile to wszystko trwa?

Od podpisania umowy z kancelarią do przygotowania i złożenia pozwu upływa zazwyczaj czas 3-4 miesięcy. Wliczają się w to wszystkie terminy ustawowe związane z reklamacją. Odpowiedź na pytanie ile będzie orientacyjnie trwało postępowanie przed sądem I i II instancji nie jest możliwe. Zależy to przede wszystkim od tego do jakiego sądu trafi nasza sprawa. W analizie klient otrzymuje informacje o właściwości rzeczowej i miejscowej sądu dla jego umowy i orientacyjnym czasie postępowania w tych konkretnych sądach.

Ile to wszystko trwa?

Optymalnym sposobem dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytów „frankowych” jest pozew indywidualny, względnie działanie nazywane potocznie „pozwem hybrydowym” polegające na formalnym połączeniu kilku pozwów indywidualnych. Kancelaria realizuje oba kierunki działań. Pozew zbiorowy nie stanowi użytecznej alternatywy dla powództw indywidualnych i kancelaria nie rekomenduje tego rodzaju działań. Na marginesie: do tej pory wszystkie korzystne (szczególnie w ostatnich 18 miesiącach) wyroki zapadły w postępowaniach z powództw indywidualnych

Strategia procesowa

W przypadku kredytów frankowych postępowania prowadzone przez kancelarię mają na celu przede wszystkim wykreślenie z umowy kredytowej klauzul niedozwolonych w zakresie waloryzacji – tzw. przewalutowanie”(dla TYPU 1) oraz unieważnienie umowy (dla TYPU 2)

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top