fbpx

PRZEDAWNIENIE KREDYTU

Przedawnienie kredytu frankowego

Umowy kredytów „frankowych” zawierają wiele różnych zapisów niedozwolonych czyli klauzul abuzywnych. Kwestia klauzul waloryzacyjny została omówiona, przy okazji Kredytu TYPU 1. Inne klauzule abuzywne, które można kwestionować przy okazji powództwa o „przewalutowanie” to:

Jakie mamy terminy przedawnienia kredytu frankowego?

W przypadku kredytu nie mamy do czynienia ze świadczeniem okresowym, więc termin przedawnienia wynosi 10 lat. Co to oznacza? Przykładowo, jeśli ktoś (konsument) zawarł umowę kredytowa 10 maja 2008 roku to od 11 maja 2018 zacznie się ona przedawniać, w zakresie najstarszych roszczeń (których wymagalność była najwcześniej).  W pierwszej kolejności przedawnią się więc roszczenia o opłaty/prowizje/składki wpłacane przy zawarciu umowy, następnie przedawni się roszczenie o 1 ratę, potem 2, 3 i następne.  Roszczenie o należności pieniężne starsze niż 10 lat będzie  przedawnione.

Najlepiej nie dopuścić do tego aby roszczenia z umowy zaczęły się przedawniać. A jeśli zaczęły, to  żeby przerwać ten proces czyli przerwać bieg przedawnienia.  Zgodnie z art 123 kc bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

Przedawnienie Kredytu Frankowego

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top