Sukces Kancelarii w sprawie „frankowej”!

Uzyskaliśmy zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego poprzez zawieszenia egzekucji komorniczej! W imieniu naszych klientów złożyliśmy powództwo o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego …

Sukces Kancelarii w sprawie „frankowej”! Czytaj więcej »