fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Umowa mBank-u nieważna!

Szanowni Państwo,

Informujemy o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu zapadłym w prowadzonych przez Nas sprawach dotyczących „spraw frankowych”. To nasze kolejne zwycięstwo przeciwko mBank SA!

Tym razem wygraliśmy w naszym rodzimy mieście, czyli w Poznaniu. Rozstrzygnięcie zapadło na posiedzeniu niejawnym.  Sprawa dotyczyła umowy oferowanej przez mBank SA w lipcu 2008 roku. Sąd Okręgowy w Poznaniu podzielił naszą argumentację dotyczącą nieważności umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej i zasądził na rzecz Powoda kwotę 57 358,54 zł ( pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze ) i 26 136,32 CHF (dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści sześć franków szwajcarskich trzydzieści dwa centymy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 września 2019 r. do dnia zapłaty. Sąd obciążył kosztami postępowania pozwanego i z tego tytułu zasądził od pozwanego na rzecz Powoda kwotę 6.417 zł.

Inne nasze wygrane z mBank SA:

Wygrana z mBank! Dwie umowy nieważne!

Powództwo mBank-u w wysokości 748 tysięcy złotych oddalone!

Wielkie zwycięstwo przeciwko mBank! Ponad 212 tysięcy zasądzone na rzecz Kredytobiorców!

Kolejna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej! Umowa mBanku nieważna!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Sprawdź swoją umowę! Skontaktuj się z nami!


  Metryka sprawy:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny

  Wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

  Sygnatura akt: XII C 1837/19

  Sędzia: SSO Maria Prusinowska

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top