fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Umowa PKO BP nieważna! Wielkie zwycięstwo!

PRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE UMOWY WŁASNY KĄT !

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło jest nam poinformować o zwycięstwie w kolejnej sprawie „frankowej”! Po długim procesie, wielu rozprawach, uzyskaliśmy bardzo korzystny wyrok dla naszych Klientów.  Sąd Okręgowy w Ostrołęce w dniu wczorajszym tj. 23 lipca 2020 r. Sąd ustalił że umowa kredytu hipotecznego „Własny Kąt” zawarta dnia 24 września 2008 roku jest nieważna. W drugim punkcie wyroku Sąd zasądził na rzecz naszych klientów wszystkie raty uiszczone na rzecz Banku w toku spłat tj. ponad 204 tysiące złotych wraz z odsetkami. W punkcie 3 wyroku Sąd zasądził na rzecz Powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Dlaczego ten wyrok jest niezwykle cenny dla naszych Klientów? Po pierwsze, w sentencji wyroku wpisana jest nieważność przedmiotowej umowy kredytu denominowanego w walucie obcej. Po drugie, Sąd zasądził wszelkie dochodzone przez Nas spłaty, pomimo iż do dnia wytoczenia powództwa Klienci nie spłacili jeszcze kwoty kapitału wypłaconego przez Bank. Sąd w wyroku zastosował tak zwaną teorię dwóch kondykcji, która jest bardzo korzystna dla Kredytobiorców. Sama sprawa jest o tyle ciekawa, że Bank podnosił w niej zrzuty dotyczące wypłaty po kursie negocjowanym indywidualnie. (uruchomienie kredytu po kursie innym niż tabelowy).

Cieszymy się niezmiernie uzyskaniem dla Naszych Klientów modelowego wyroku, który w pełni chroni ich interesy! Procesy przeciwko PKO BP należą do jednych z trudniejszych, tym bardziej jesteśmy dumni z odniesionego przez Nas zwycięstwa!

Więcej szczegółów tej arcyciekawej sprawy przedstawimy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia.

AKTUALIZACJA! Wobec braku wniesienia przez PKO BP SA apelacji, przedmiotowy wyrok stał się PRAWOMOCNY!

 

To już kolejne nasze zwycięstwo przeciwko PKO BP!

Inne nasze wygrane z PKO BP:

Umowa Własny Kąt nieważna! (wyrok prawomocny)

Wygrana z PKO BP SA – sprawa przedsiębiorcy

Umowa NORDEA HABITAT – nieważna

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Dane sprawy: Sąd Okręgowy w Ostrołęce sygnatura akt I C 495/19

Skład orzekający: SSR (del.) Iwona Długoborska

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Prawomocna wygrana z PKO BP

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.

Sprawdź bezpłatnie swoją umowę!


    Zadzwoń
    +48 733 805 605
    Zadzwoń
    Scroll to Top