fbpx
kredyty frankowe

Unieważnienie kredytu frankowego PKO BP (w tym Nordea Bank)

Umowy kredytów hipotecznych, jakie znajdują się w portfelu PKO BP to w zasadzie w całości umowy kredytowe wyrażone w bezpośrednio w walucie. To tzw. typ II umów frankowych, gdzie kwota kredytu była oznaczona w CHF. Przy takich umowach likwidacja klauzul waloryzacyjnych na drodze postępowania sądowego nie załatwia całej sprawy, kredyt nawet po wykreśleniu tych abuzywnych zapisów pozostaje nadal kredytem wyrażonym w walucie. Jak sobie z tym poradzić? Jedyny sposób to doprowadzić do unieważnienia takiej umowy w całości. W przypadku unieważnienia umowy wzajemnej, obie strony mają obowiązek zwrócić sobie nawzajem wszystko co do tej pory sobie świadczyły. A więc kredytobiorca powinien oddać bankowi kwotę całego kredytu (wg. wartości z dnia wypłaty) a bank powinien oddać kredytobiorcy kwoty wszystkich rat kredytowych, opłat, prowizji, marż i ubezpieczeń jakie pobrał od niego w ciągu trwania umowy.

Czy należy się bać unieważnienia umowy i opisanego powyżej obowiązku zwrotu? Wręcz przeciwnie, składając pozew o unieważnienie wnioskujemy o zwrot świadczeń kredytobiorcy od banku i tylko ten obowiązek będzie zapisany w wyroku. Sąd nie może „z automatu” zobowiązać kredytobiorcy do wykonania rozliczenia z bankiem w zakresie kwoty kredytu. Nie znaczy to oczywiście, że nie będzie trzeba się z bankiem rozliczyć ale pozycja kredytobiorcy, który ma wyrok unieważniający umowę kredytową jest co najmniej dobra. Przy unieważnieniu umowy standardowej – a wiec takiej na 360 miesięcy, spłacanej regularnie – najczęściej kredytobiorca musiałby się liczyć z koniecznością finalnej dopłaty do banku. Oczywiście wszystkie wpłaty kredytobiorcy będą rozliczone nominalnie w złotówkach bez żadnych przeliczeń a kwota kredytu będzie taka jak w dniu jego uruchomienia – oczywiście też w złotych. Mamy więc mówiąc potocznie „przewalutowanie” po kursie z dnia wypłaty kredytu z tym że jest ono dokonywane dla wzajemnych rozliczeń a kredyt przestaje istnieć. Cel jednak zostaje osiągnięty bo unicestwiony zostaje w ten sposób mechanizm waloryzacji.

PKO BP to kredyty udzielane przez samo PKO BP (np. w ramach programu „Własny kąt”) ale również kredyt w Nordea Bank, banku przez PKO BP przejętym. Kredyty w Nordea są również wyrażone bezpośrednio w CHF, z tym że umowy te zawierają zazwyczaj znacznie więcej wad niż umowy samego PKO BP. W kategoriach procesowych nie można mówić nigdy o rzeczach 100% pewnych ale znacznie łatwiej dochodzić roszczeń z umów Nordea. Jako przykład może tu posłużyć choćby wpisanie kwoty hipoteki w PLN przy założeniu że kwota świadczenia, którą ta hipoteka ma zabezpieczać jest w CHF. To bardzo istotna wada, i mocna przesłanka unieważnienia całej umowy kredytowej.

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top