fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Własny Kąt poległ! Kolejna wygrana z PKO BP!

Własny Kąt – umowa PKO BP SA uznana za nieważną!

Dzisiejszym wpisem chcemy podzielić się z Państwem kolejnym sukcesem kancelarii w sprawach frankowych! Tym razem wygraliśmy w naszym rodzinny mieście z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi wygranymi z umowy Własny Kąt.

PRAWOMOCNA WYGRANA Z UMOWY WŁASNY KĄT

UMOWA WŁASNY KĄT z 2008 r. UZNANA ZA NIEWAŻNĄ

Wyrokiem z dnia 1 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny zasądził na rzecz naszej Klientki ponad 309 tysięcy złotych, wraz z ustawowym odsetkami od kwoty 286 tysięcy od 1 listopada 2018 r. do dnia zapłaty, a dla pozostałej kwoty tj. 23 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty.

Sąd zasądził całość dochodzonych przez Nas kwot, zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

 

Sąd zasądził również od PKO BP SA na rzecz Powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kilka słów o samej sprawie. Przedmiotem postępowania była umowa kredytu denominowanego w walucie obcej „Własny Kąt” z kwietnia 2006 r. Kwestionowaliśmy między innymi następujące zapisy umowy Własny Kąt:

WŁASNY KĄT klauzula wypłaty kredytu

§ 5 ust. 4 umowy   „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.” Oraz  §5 ust. 5 umowy o brzmieniu: „W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie wymienialnej  stosuje się, kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego”

WŁASNY KĄT klauzula spłaty kredytu

13 ust. 6 „Potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów)

Pozew przeciwko PKO BP SA został złożony w lutym 2019 roku, w sprawie odbyło się kilka rozpraw.

Sąd uznał przedmiotową umowę za nieważną od początku jej trwania. Więcej szczegółów dotyczących rozważań poczynionych przez Sąd podamy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

Sprawę prowadził mecenas Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Inne nasze wygrane z PKO BP SA:

WYGRANA PRZEDSIĘBIORCY Z PKO BP

UMOWA NORDEA HABITAT NIEWAŻNA

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!


  Metryka sprawy:

  Wyrok z dnia 1 lipca 2021 r.

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  XVIIII Wydział Cywilny

  Sygnatura akt XVIII C 412/19

  Sędzia: sędzia del. Michał Grześkowiak

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top