fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Wygrana! Umowa NORDEA HABITAT uznana za nieważną!

Szanowni Państwo,

Nowy Rok rozpoczynamy od kolejnego zwycięstwa z PKO BP SA! Tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 5 stycznia 2021 r. w punkcie pierwszym wyroku ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego NORDEA-HABITAT z października 2007 roku jest nieważna, a wszystkie świadczenia stron otrzymane w wyniku umowy  stanowiły świadczenia nienależne i podlegają wzajemnemu zwrotowi.

Kredytobiorcy na dzień wniesienia pozwu nie zwrócili jeszcze kwoty udostępnionego kapitału, w związku z czym Sąd I instancji oddalił powództwo w zakresie zapłaty (teoria salda). Sąd w punkcie 3 wyroku zniósł wzajemnie koszty zastępstwa procesowego. Sąd Okręgowy zasądził od Banku na rzecz Powodów kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych (połowa opłaty sądowej od pozwu).

Wartym podkreślenia jest fakt szybkiego procedowania w sprawie przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Pozew został wniesiony w lipcu 2020 r., w listopadzie 2020 roku odbyła się pierwsza rozpraw, a w grudniu 2020 r. przesłuchanie Powodów, po którym nastąpiło zamknięcie rozprawy.

Cieszymy się niezmiernie z kolejnego unieważnienia umowy PKO BP SA! Liczymy na więcej pozytywnych wyroków w najbliższych dniach.

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Sprawdź nasze inne sukcesy przeciwko PKO BP SA!

Metryka sprawy:

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

SSO Ewa Dyja

sygnatura akt: I C 722/20

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!


    Zadzwoń
    +48 733 805 605
    Zadzwoń
    Scroll to Top