fbpx
Wygrana sprawa Kancelaria Zandecki

Wygrana z mBank SA! Umowa nieważna! Ekspresowo w 9 miesięcy!

mBank SA ponownie pokonany przed Sądem Okręgowym w Poznaniu!

 

Kolejna wygrana Kancelarii w sporze frankowym z mBank SA! Tym razem Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił nasze powództwo i w punkcie pierwszym wyroku uznał umowę o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z  września 2005r. za nieważną, jednocześnie zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 50.246,49 CHF (pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć franków szwajcarskich i 49/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 24 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.

Punktem drugim Sąd zasądził od mBank SA na rzecz naszego Klienta kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wadliwość umowy mBank z 2005 r.

 

Kwestionowaliśmy między innymi następujące klauzule znajdujące się w umowie mBank SA:

klauzula wypłaty:

§ 7 ust. 1 umowy mBank o treści: „MultiBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”

klauzula dotycząca oprocentowania (stary portfel)

11 ust. 2 umowy mBank o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”

klauzula spłaty:

§ 12 ust. 5 umowy o treści: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa przeciwko mBank SA! Sąd uwzględnił w 100 % naszą argumentację prawną.

Ekspresowe zwycięstwo z mBank SA!

 

Na pochwałę zasługuje tempo rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu całej sprawy, pozew został złożony w połowie stycznia 2021 r., a więc całe postępowanie w pierwszej instancji trwało tylko 9 miesięcy.

W sprawie odbyły się dwa posiedzenia Sądu, na jednym z nich zostały odebrane zeznania od Powoda.

 

Zapraszamy do lektury naszych wpisów dotyczących innych zwycięstw z mBank SA

Prawomocna wygrana z mBank SA

Prawomocna wygrana z tytułu UNWW

Umowa mBank SA nieważna

Wygrana z mBank SA dwie umowy nieważne

mBank pozywa i przegrywa

Sprawę prowadził radca prawny Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

 

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!


   

  Metryka Sprawy

  Wyrok z dnia 25 października 2021 r.

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  XVIII Wydział Cywilny

  Sygnatura akt: XVIII C 51/21

  Przewodniczący: Sędzia del. Anna Mikołajczak

   

  Nasze publikacje w prasie

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Zadzwoń
  +48 733 805 605
  Zadzwoń
  Scroll to Top