fbpx

Wygrana z RBI! Umowa nieważna!

Szanowni Państwo,

Dobra passa Kancelarii w sprawach „frankowych” trwa! Niezmiernie miło jest nam przekazać kolejne dobre doniesienia z „frontu” walki z bankami! Dnia 10 lipca 2020 Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił nasze powództwo o zapłatę z tytułu nieważności umowy EFG Ergasias i zasądził na rzecz naszych Klientów w wyroku cześciowym kwotę blisko 26 tysięcy franków szwajcarskich. Niezwykle ciekawą rzeczą w tej sprawie jest fakt, że został wydany w niej wyrok częściowy. Wyrok w tej sprawie wydał Sędzia Kamil Gołaszewski (będący również Sędzią w „najsławniejszej” polskiej sprawie frankowej czyli w sprawie Państwa Dziubaków). Śledząc orzecznictwo Sędziego Gołaszewskiego możemy stwierdzić, że stosuje On w swoich orzeczeniach tzw. teorię salda, czyli powództwo o zapłatę jest oddalane, jeśli Kredytobiorcy do dnia wyroku nie spłacili jeszcze kwoty kapitału wypłaconego przez Bank. W naszej sprawie Sąd zasądził wszystkie dochodzone przez Nas powództwem franki szwajcarskie, natomiast co do kwoty wyrażonej w walucie polskiej (spłaty dokonywane przez Kredytobiorców w pierwszych latach spłaty, przed zawarciem aneksu „antyspreadowego’), Sąd otworzył ponownie przewód sądowy i zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy (sprawy o sygnaturze akt III CZP 11/20 oraz III CZP 41/20) kwestii związanych z teorią salda oraz teorią dwóch kondykcji.

Cieszymy się niezmiernie z kolejnego korzystnego wyroku uzyskanego dla naszych Klientów w sporach z Bankami!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki

Sygnatura akt: XXV C 1075/19

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top