Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń

Zwolnienia podatkowe nieruchomości wpisanych w rejestr zabytków

CategoriesNieruchomości, Podatki lokalne

Dzisiejszy wpis dedykujemy szczególnie właścicielom kamienic, którzy w prosty sposób mogą zmniejszyć wysokość płaconego przez siebie podatku od nieruchomości.

Warunki jakie należy spełnić aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku

Każdy właściciel, który dokona wpisu swojego budynku lub gruntu (aleje, parki) indywidualnie do rejestru zabytków, ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Do budynków zaliczyć należy przede wszystkim: kamienice, pałace, zamki. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy. Do zwolnienia nie kwalifikują się również fortyfikacje i cmentarze, zabytkowe wały.

Posiadanie takiego zabytku nie jest wystarczającą przesłanką, aby uzyskać zwolnienie z opłaty podatku od nieruchomości.

Wpis do rejestru zabytków

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych art. 7 ust. 1 pkt. 6, by móc starać się o taki rodzaj zwolnienia, każdy grunt lub budynek wpisany indywidualnie w rejestr zabytków, musi być utrzymywany i konserwowany we właściwy sposób, zgodnie z przepisami regulującymi kwestię ochrony zabytków. Każdy grunt lub budynek wpisywany jest do rejestru na wniosek właściciela, w skutek decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Co oznacza wpisanie zabytku do rejestru indywidualnie?

Każdy wpis musi dotyczyć tylko jednego budynku lub gruntu. Niestety wpisanie budynku nie jest równoznaczne z wpisaniem należącego do niego gruntu.

Przykład:

Pacjenci i seniorzy przebywający w sanatorium,  spacerują na terenie przylegającego do budynku gruntu, w postaci parku wpisanego do rejestru zabytków. Ogród spacerowy nie jest zajęty przez działalność gospodarczą, gdyż wyłącznie budynek sanatorium jest miejscem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Należyte sprawowanie opieki nad zabytkiem-utrzymywanie i konserwowanie

Każdy właściciel danego budynku ma obowiązek sprawowania opieki nad zabytkiem, poprzez prowadzenie różnego rodzaju prac konserwatorskich i budowlanych w celu poprawy wyglądu i stanu nieruchomości. Powinien on również stale zabezpieczać oraz utrzymywać zabytek i jego najbliższe otoczenie na wypadek zniszczeń na skutek czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Organem określającym i sprawującym kontrolę nad zabytkami wpisanymi do rejestru jest wojewódzki konserwator zabytków. Do jego głównych zadań należy zaliczyć: stwierdzanie czy dana nieruchomość jest utrzymywana, konserwowana i odrestaurowywana we właściwy i zgodny z przepisami sposób.

Każdy organ podatkowy, który posiada zastrzeżenia co do tego, czy dany budynek jest w odpowiedni sposób utrzymywany i konserwowany, powinien zwrócić się do wyżej wymienionego organu, w celu weryfikacji informacji i oceny. Każdy zainteresowany właściciel budynku lub gruntu przedstawia zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zwolnienia nie dotyczą budynków i gruntów na których prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. W wypadku prowadzenia działalności gospodarczej tylko na części danego budynku lub gruntu, to tylko dana wykorzystywana część, jest wyłączona ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Przykład:

Budynek, który został wpisany do rejestru zabytków, jest w odpowiedni sposób konserwowany, podzielony został na części, w której w jednej z nich prowadzony jest sklep spożywczy. Zwolniona z podatku od nieruchomości jest tylko część budynku, w której nie są prowadzone żadne działalności gospodarcze.

Przykład:

Właściciel zabytkowego budynku wpisanego do rejestru, utrzymywanego we właściwy sposób, wynajął lokale, jako mieszkania swoim lokatorom. W tym wypadku budynek podlega opodatkowaniu, ponieważ wynajem nieruchomości kwalifikowany jest jako działalność gospodarcza.

Każdy podatnik, który wykaże, że spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki, nie będzie musiał uiszczać opłat w związku z podatkiem od nieruchomości. Jednakże każdy budynek i grunt powinien być wykazany w deklaracji lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wymaganych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych.

Organem właściwym w sprawach podatków od nieruchomości są organy wykonawcze gminywójt, burmistrz, prezydent miasta. Ich zadaniem jest potwierdzenie czy dana nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków i konserwowana w odpowiedni sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kolejna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej!

Dnia 28 lutego 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w imieniu naszego Klienta uzyskaliśmy zasądzenie kwoty ponad 88 tysięcy złotych z tytułu nieważności "umowy frankowej" mBanku z 2007 roku!
Czytaj więcej
close-link
''
Udostępniamy BEZPŁATNY Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego
Skorzystaj
close-image

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close