fbpx

Polityka prywatności

 1. Operatorem Serwisu www.zandecki.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „ADO” lub „Kancelaria”) jest Jacek Zandecki działający pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zandecki radca prawny z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 86/6, 60-262 Poznań
 2. Serwis internetowy pozyskuje informację o użytkownikach oraz o ich zachowaniu poprzez:
  1. Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookies (w języku potocznym znane jako „ciasteczka”),
  2. Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym,
 3. ADO gromadzi Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji,
  2. realizacji obowiązków Kancelarii przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
  3. ochrony praw Kancelarii zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,
  4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,

ADO może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi ADO ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków ADO przewidzianych prawem, ochrony praw ADO zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu ADO w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Kancelaria wdrożyła u siebie Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych.
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres lub innego organu nadzorczego.
Jako Administrator, Jacek Zandecki jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: kancelaria@zandecki.pl

Informacje dodatkowe:

Cookies
Zebrane pliki Cookies są przez ADO przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.zandecki.pl wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top