fbpx

ZASADY WSPÓŁPRACY

ZASADY WSPÓŁPRACY

Każdego klienta traktujemy indywidualnie starając się dostosować zarówno do jego potrzeb jak i możliwości. Wynagrodzenie to również rzecz indywidualna uzależniona od charakteru sprawy a co za tym idzie nakładu pracy i czasu jaki trzeba na nią poświęcić. Wynagrodzenie zawsze ustalamy przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych.

Stosujemy następujące zasady wynagradzania:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe – jego wysokość ustalana jest z góry przed rozpoczęciem świadczenia usług. Jest to wynagrodzenie, które obejmuje całą sprawę, nie zależnie od długości jej trwania i ewentualnych komplikacji.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe wraz z wynagrodzeniem sukces fee – jego wysokość ustalana jest z góry przed rozpoczęciem świadczenia usług. Jest to wynagrodzenie, które obejmuje całą sprawę, nie zależnie od długości jej trwania i ewentualnych komplikacji. Po zakończeniu sprawy doliczane jest wynagrodzenie dodatkowe – sukces fee (premia za sukces) uzależnione od pozytywnego wyniku prowadzonych działań.
  • Wynagrodzenie według stawki godzinowej – wysokość stawki godzinowej ustalana jest z góry przed rozpoczęciem świadczenia usług, natomiast ostateczna wysokość wynagrodzenia zależy od ilości efektywnie przepracowanych godzin przez kancelarię na rzecz Klienta.

Preferowana przez nas jest kombinacja wynagrodzenia ryczałtowego wraz z premią za sukces, tak aby każdy klienta miał świadomość, że podzielamy jego determinacje a jednocześnie efektywna praca była dobrze wynagradzana.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top