fbpx

Bank wypowiedział mi umowę

Bank wypowiedział mi umowę

Każdy klient, któremu bank wypowiedział umowę powinien mieć świadomość swojej sytuacji . W Szczególności dostępnych możliwości działania i przewidywanego scenariusza zdarzeń. Na tym etapie jest jeszcze sporo czasu na przemyślną obronę lub jak kto woli kontratak. Oczywiście w sporze z bankiem, na każdym etapie, kancelaria może zaoferować mu profesjonalną pomoc prawną. Poniżej uproszczony przebieg postępowania prowadzonego przez kancelarię:

 1. Wyjaśnienie sytuacji procesowej i opracowanie możliwych strategii działania,
 2. Zawarcie umowy z kancelarią i udzielenie jej pełnomocnictwa.
 3. Reprezentacja klienta w kontaktach z windykatorami
 4. Przygotowanie i złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty/ odpowiedzi na pozew banku,
 5. Wystąpienie o istotny pogląd do Rzecznika Finansowego i/lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Proces I Instancja
 7. Wyrok Sądu I Instancji
 8. Apelacja i/lub odpowiedź na apelację strony przeciwnej
 9. Proces II Instancja
 10. Wyrok Sądu II Instancji

Ile kosztuje proces?

W przypadku umów wypowiedzianych przez bank, Kancelaria może pomóc “zawczasu” przygotować linię obrony przeciwko windykacji bankowej. Możemy:

 • występować jako pełnomocni w kontaktach z bankiem/windykatorami
 • prowadzić korespondencję z bankiem/windykatowarmi
 • przygotować linię obrony w odpowiedzi na przyszły pozew
 • reprezentować interesy strony w przyszłym postępowaniu sądowym wszczętym przez bank

Aby zacząć z nami współpracę należy zapoznać się z kosztami prowadzenia sprawy – wypełnij formularz, jeśli są one akceptowalne współpracę zaczynamy od analizy umowy i sytuacji prawnej kredytobiorcy (koszt 200 zł). Zamów analizę umowy.
Po akceptacji kierunku działań podejmowanych przez Kancelarię podpisujemy umowę i zaczynamy współpracę.

Komu oferujemy pomoc?

Oferta kancelarii przeznaczona jest dla konsumentów. Co to oznacza? Prowadzimy sprawy osób fizycznych, które zawarły umowę hipotecznego kredytu bankowego na zakup nieruchomości, ewentualnie pożyczki hipotecznej, zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej będzie to kredyt na zakup mieszkania/domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ile to wszystko trwa?

Wszystko zależy od stadium sprawy w którym zgłasza się kredytobiorca. Od podpisania umowy z kancelarią do przygotowania sprzeciwu terminy liczymy w dniach. W innych przypadkach działamy bezzwłocznie tak aby upływ terminów sądowych nie powodował ujemnych konsekwencji dla klientów.

Strategia procesowa

W przypadku wypowiedzianych kredytów frankowych postępowania prowadzone przez kancelarię mają na celu przede wszystkim pozbawienie mocy nakazu zapłaty a w konsekwencji oddalenie pozwu.

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top