fbpx

Powództwo mBank-u w wysokości 748 tysięcy złotych oddalone!

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło jest nam poinformować o kolejnym zwycięstwie naszej Kancelarii w sprawie „frankowej”!

Sąd Okręgowy w Elblągu w zeszły czwartek, tj. 25 czerwca 2020 r. oddalił powództwo wytoczone przez mBank przeciwko naszym Klientom. Powództwo zostało wytoczone w związku z wypowiedzeniem przez Bank umowy kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej. W sprawie początkowo wydany był nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W sprawie złożyliśmy zarzuty od nakazu zapłaty podnosząc wielotorową argumentację. Powództwo wytoczone przez Bank opiewało na blisko 750 tysięcy złotych.

Sąd wyrokiem z dnia 25 czerwca uchylił nakaz zapłaty postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt I Nc 153/18 i oddalił powództwo, jednocześnie zasądzając na rzecz naszych Mocodawców kwotę 10.817 zł tytułem zwrotów kosztów procesu.

Cieszymy się z kolejnego pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie „frankowej’! Dobra passa przeciwko mBank trwa!

Szczegóły sprawy podamy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia.

Sygn. akt : I C 25/19

Skład orzekający: SSO Arkadiusz Fall

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

 

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top