fbpx

Prawomocna wygrana Frankowicza z Bankiem!

Wspaniałe wieści płyną prosto z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W dniu dzisiejszym , tj. 10 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił apelację Banku Millennium od korzystnego dla Frankowicza wyroku pierwszej instancji. (zasądzającego na rzecz Kredytobiorcy od Banku zapłatę)

Co ważne, rozważania poczynione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdziły jednoznacznie, że umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej jest nieważna. Warto w tym miejscu przywołać najważniejsze tezy z ustnego uzasadnienia wygłoszonego przez Sąd.

  1. Bank wystawił kredytobiorcę na nieograniczone ryzyko, w tamtym okresie w prawie nie było jeszcze mowy o kredytach indeksowanych do waluty obcej.
  2. Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że mechanizm indeksacji został uznany przez SOKiK za abuzywny, w związku z tym faktem każdy kredytobiorca mający w swojej umowie z Millenium tożsame klauzule z tymi, które zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych może powoływać się na ten wyrok powoływać w swojej sprawie. Wyrok SOKiK-u wiąże w całości w innych sprawach.
  3. Mechanizm indeksacji jest wadliwy z wielu powodów, zastosowanie dwóch kursów waluty jest nieuczciwy.
  4. SA w Warszawie odrzucił „teorię salda”, która jest spotykana w niektórych sprawach frankowych rozpatrywanych zwłaszcza przez SO w Warszawie.

Będziemy oczekiwać z niecierpliwością pisemnego uzasadnienia tego wyroku.

Sygnatura akt: VI ACa 1712/17

Wyrok jest prawomocny.

Zobacz również: kredyty frankowe – więcej informacji.
Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top