„Frankowa” umowa Nordei uznana przez Sąd za nieważną!

Dobre wieści z Warszawy! Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. uznał umowę …

„Frankowa” umowa Nordei uznana przez Sąd za nieważną! Czytaj więcej »