fbpx
zandecki_4_s-2

Prawomocna wygrana z mBankiem!

 

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o prawomocnej wygranej z mBankiem z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Dnia 12 kwietnia 2021 r.  Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację od wyroku Sądu Rejonowego  dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 08.10.2020 r.

Sąd Rejonowy zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 5.512,28 zł (pięć tysięcy pięćset dwanaście 28/100) wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie od dnia 29 stycznia 2019 do dnia zapłaty oraz 2.093 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Rejonowy uznał klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za niedozwolone, a tym samym za bezskuteczne wobec konsumentów, co skutkowało zwrotem na ich rzecz uiszczonych składek.

Sąd Okręgowy utrzymał powyższe rozstrzygnięcie w mocy i zasądził na rzecz Klientów 900 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego

Metryka sprawy:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 08.10.2020 r. –

Sygnatura akt: I C 661/19

Sędzia Beata Iłowska – Napiórkowska

Druga instancja – Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

Wyrok z dnia 12.04.2020 r.

Sygnatura akt: XXVII Ca 102/21

Sędzia Katarzyna Małysa

Poniżej umieszczamy odnośniki do naszych innych wygranych z mBankiem:

 

Umowa mBank-u nieważna!

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top