fbpx
02

Wyrok zaoczny przeciwko PKO BP SA w sprawie przedsiębiorcy.

Nasza kancelaria specjalizuje się w procesach „frankowych”.

Oczywistym jest, że większość procedowanych w Sądach spraw dotyczy umów kredytowych zawieranych przez konsumentów.

W swojej praktyce zajmujemy się również kredytami „frankowymi”, które zawierali przedsiębiorcy. Sprawy przedsiębiorców są nieco odmienne, od tych w których stroną umowy są konsumenci. Stoimy jednak na stanowisku, że przedmiotowe umowy „frankowe” zawierane przez przedsiębiorców, zawierają w swojej konstrukcji o wiele więcej wad, niż tylko klauzule umowne o charakterze niedozwolonym (zarzut w umowach konsumenckich), prowadzących do ich unieważnienia.

W jednej z naszych spraw uzyskaliśmy właśnie wyrok zaoczny. Przedmiotowa sprawa, dotyczy powództwa wytoczonego przez przedsiębiorcę (spółkę jawną).

Dnia 27 listopada 2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, wydał wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, w którym zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 144.987,80 PLN (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 23 września 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 12.667,00 PLN (dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu. Wyrokowi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Bank może złożyć sprzeciw od przedmiotowego wyroku w terminie 2 tygodni od jego doręczenia.

Sprawę prowadzi mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Sygnatura akt XVI GC 1166/20

WyrokzaocznyXVIGC116620

Chcesz sprawdzić, czy Ty również możesz pozwać Bank? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu!


    Zadzwoń
    +48 733 805 605
    Zadzwoń
    Scroll to Top