fbpx

Prospekt deweloperski. Nowy instrument ochrony praw nabywców

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył instrumentu ochrony praw konsumentów w ich relacjach z deweloperem.

Jest to stosunkowo nowy instrument ochrony praw konsumentów, który wymusza na deweloperze obowiązek przekazania podstawowych informacji na temat danej inwestycji oraz swojej aktualnej i przeszłej działalności.

Prospekt informacyjny, bo o nim jest mowa, wprowadzony w ustawie deweloperskiej, powinien stanowić kompendium wiedzy dla każdego potencjalnego nabywcy. Dokument sporządza deweloper, według wzoru przedstawionego w ustawie. Zazwyczaj prospekt przedstawiany jest w momencie, kiedy budynek jeszcze nie istnieje. Ułatwia to kupującym zapoznanie się z ofertą, która ich interesuje. Co ważne potencjalni nabywcy mogą domagać się przedstawienia prospektu, wtedy kiedy deklarują tylko chęć zawarcia umowy. Ten szczególny rodzaj dokumentu należy udostępnić w formie papierowej lub nośnej np. USB. Dostarczenie go nie może mieć związku z wpłatą zaliczki lub chęcią zawarcia umowy rezerwacyjnej.

Wymusza to na deweloperach fakt zawarcia wszystkich ważnych kwestii w dokumencie. Deweloper nie może pominąć żadnych kłopotliwych faktów. Prospekt zawiera informacje dotyczące samego dewelopera.

Prospekt jest dokumentem darmowym. Jego treść powinna być zgodna z umową.

Każdy prospekt deweloperski składa się z dwóch części: ogólnej i indywidualnej.

Część ogólna

Prezentowane są dane dotyczące całości przedsięwzięcia. Część powinna zawierać dane dotyczące gruntów należących do budynku, informacje dotyczące bezpośrednio samego budynku. Deweloper zobligowany jest do zawarcia istotnych kwestii dotyczących warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej. Część ogólna dotyczy również informacji na temat samego dewelopera. Opisane powinno być jego doświadczenie i wcześniej wykonane inwestycje, a także jakiekolwiek informacje na temat postępowań przeciwko niemu powyżej 100 tys. zł.

Prospekt powinien zawierać treści dotyczące przyszłych inwestycji planowanych w promieniu 1 km od danego budynku.

Część indywidualna

W tej części znajdują się informacje o konkretnym lokalu, mieszkaniu lub domu. Opisane powinny być cechy budynku i konkretnego mieszkania, którym zainteresowany jest nabywca. Potencjalny kupiec może znaleźć informacje na temat cech mieszkania, charakterystyki rozkładu pomieszczeń, standardu wykończenia mieszkania czy doprowadzonych mediów. Do prospektu dołącza się wzór umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczonym mieszkaniem, który interesuje nabywcę.

Inne istotne informacje:

  • cena za 1 mkw.;
  • powierzchnia konkretnego mieszkania;
  • liczba pozostałych mieszkań w budynku.

Wszystkie informacje powinny być zgodne z prawdą, spisane pod groźbą odpowiedzialności karnej. Deweloper ma obowiązek doręczenia nowego dokumentu, w razie sporządzenia nawet niewielkich zmian.

W wypadku przekazania nieprawdziwych informacji w prospekcie można ubiegać się o:

  • odstąpienie od umowy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy deweloperskiej
  • żądanie odszkodowania za wprowadzenie w błąd, jeżeli majątek nabywcy dozna uszczerbku

Każdy deweloper powinien poinformować swojego potencjalnego nabywcę na temat:

  • stanu księgi wieczystej konkretnej nieruchomości;
  • pozwolenia na budowę;
  • projektu architektoniczno-budowlanego;
  • kopii odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG;
  • sprawozdania finansowego za okres dwóch poprzednich lat.

Przeanalizujemy Twoją umowę deweloperską!

Kliknij poniżej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top