fbpx

Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie!

Deutsche Bank Polska przegrywa prawomocnie!

 

Informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sporach „frankowych”! To zwycięstwo cieszy nas i naszych Klientów szczególnie!

W listopadzie 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Bajak) oddalił w całości powództwo strony powodowej przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. wskazując, że powodowie nie wykazali odpowiednio swojego roszczenia. Tym samym, Sąd stwierdził, że brakuje podstaw do uznania umowy kredytowej za nieważną. Wyrok I instancji zawierał w sobie wiele sprzeczności i nie odpowiadał prawu krajowemu jak i również nie uwzględniał dorobku TSUE w sprawach sporów konsumenckich. Od przedmiotowego rozstrzygnięcia wnieśliśmy apelację zaskarżając wyrok w całości.

Bezpłatny Kalkulator Roszczeń Kredytu Frankowego

Korzystne rozstrzygnięcie przeciwko Deutsche Bank Polska SA!

Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił naszą argumentację co do nieprawidłowości w zasądzonym wyroku. Na skutek apelacji powodów zmienił zaskarżony wyrok w niżej określony sposób:

– w punkcie pierwszym częściowo w ten sposób, że zasądza od Deutsche Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 233.700,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, przy czym zapłata tej kwoty nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów na rzecz pozwanego banku kwoty 148.645,20 zł;

– zasądza na rzecz powodów zarówno zwrot kosztów procesu jak i zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Taka zmiana wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie pozwala stronie powodowej na wzajemne rozliczenie wierzytelności i zakończenie batalii z bankiem. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie unieważnił umowę kredytową zawartą między powodami, a Deutsche Bankiem Polska S.A.

Bank zgłosił w trakcie postępowania zarzut zatrzymania, który został przez Sąd Apelacyjny uwzględniony. Odsetki zostały zasądzone od dnia rozprawy, na której swoje zeznania złożyli Powodowie do dnia zgłoszenia przez Bank zarzutu zatrzymania.

Sprawdź nasze inne prawomocne wygrane przeciwko Bankom:

Prawomocne oddalenia powództwa wniesionego przez Bank!

Prawomocna wygrana z PKO BP SA (umowa NORDEA!)

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH SA!

Sprawę prowadził mec. Jacek Zandecki przy wsparciu aplikanta radcowskiego Macieja Pewińskiego.

Metryka sprawy:

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 3 marca 2022 r.

Przewodniczący: SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska

Sygnatura akt: I ACa 19/21

 

Wyrok pierwszej instancji:

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny

Wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

SSO Jacek Bajak

Sygnatura akt: I C 1078/18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń
+48 733 805 605
Zadzwoń
Scroll to Top